หลายครั้งที่เราต้องการแก้ไขไฟล์ PDF โดยใช้โปรแกรมฟรีหรือโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์

ในที่นี้ได้ทดสอบใช้ http://pdfedit.petricek.net/en/index.html  ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่สามารถใช้งานได้ฟรี

1) การติดตั้ง pdfedit บน Ubuntu

sudo apt-get install pdfedit

2) เปิดใช้งาน pdfedit  โดยระบุชื่อไฟล์ PDF ที่ต้องการแก้ไข

pdfedit corrections.pdf

การแก้ไขทำได้โดยคลิกปุ่ม I เพื่อจะทำการแก้ไขข้อความดังแสดงในหมายเลข 1 แล้วเลือกข้อความที่ต้องการแก้ไขดังแสดงในหมายเลข 2 และแก้ไขข้อความในช่องหมายเลข 3

 

 

แก้ไขใน่ช่องสีนำเงิน ซึ่งข้อความจะแสดงในส่วนที่ถูกไฮไลท์

ไฟล์ PDF ได้อัปเดตด้วยข้อความที่ถูกแก้ไขแล้ว