อมร ไกรเทพ
นาง อมร ไกรเทพ วรรณมณี ไกรเทพ

อมร ไกรเทพ


ครูโรงเรียนบ้านโคกยาง
โรงเรียนบ้านโคกยาง
Username
amornk55
สมาชิกเลขที่
57427
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ชื่อ                             นางอมร  ไกรเทพ

ตำแหน่ง                     ครู  โรงเรียนบ้านโคกยาง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง

ประวัติการศึกษา         อนุปริญญา  วิทยาลัยครูสงขลา

 ปริญญาตรีวิชาเอก  1. ประถมศึกษา    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                                                            2. มัธยมศึกษา (คณิตศาสตร์)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์ในการทำงาน

- โรงเรียนเอกชน  3   ปี  พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2521 ( โรงเรียนพรศิริกุล อ. เมือง จ. ตรัง) 

                - โรงเรียนบ้านโคกยาง  29  ปี  พ.ศ. 2522 -- ปัจจุบัน

ปัจจุบัน  - งานสอน   กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

                                ประสบการณ์ด้านการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     31   ปี

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ    

                พ.ศ.2531     ครูดีเด่นคณิตศาสตร์ (ประถมศึกษา)                              กระทรวงศึกษาธิการ

                พ.ศ.2538     ครูดีเด่นคณิตศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)             สปจ.ตรัง

                พ.ศ.2543     ครูคุรุสภาดีเด่น (ระดับมัธยมศึกษา )                              คุรุสภาจังหวัดตรัง

                พ.ศ.2543     ครูคุรุสภาดีเด่น (ระดับมัธยมศึกษา )                              สปช.

                พ.ศ.2545     ครูแกนนำการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้                          สปจ.ตรัง

                พ.ศ.2546     ครูต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้                         สพฐ.

                พ.ศ.2547     ครูรางวัลเกียรติยศ ( คณิตศาสตร์ )                                 สพท.ตรัง 2

                พ.ศ.2550     รางวัลเกียรติยศ คนดีศรีแผ่นดิน      สโมสรนักบริหารจรรยาบรรณดีเด่น

              (สาขาครูผู้ปฏิบัติการสอนดีเด่น)                        ศ.ดร.นิพนธ์   ศศิธร

                                                                       

                       

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี