อมร ไกรเทพ
นาง อมร ไกรเทพ วรรณมณี ไกรเทพ

อมร ไกรเทพ


ครูโรงเรียนบ้านโคกยาง
โรงเรียนบ้านโคกยาง
Username
amornk55
สมาชิกเลขที่
57427
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

ชื่อ                             นางอมร  ไกรเทพ

ตำแหน่ง                     ครู  โรงเรียนบ้านโคกยาง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง

ประวัติการศึกษา         อนุปริญญา  วิทยาลัยครูสงขลา

 ปริญญาตรีวิชาเอก  1. ประถมศึกษา    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                                                            2. มัธยมศึกษา (คณิตศาสตร์)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์ในการทำงาน

- โรงเรียนเอกชน  3   ปี  พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2521 ( โรงเรียนพรศิริกุล อ. เมือง จ. ตรัง) 

                - โรงเรียนบ้านโคกยาง  29  ปี  พ.ศ. 2522 -- ปัจจุบัน

ปัจจุบัน  - งานสอน   กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

                                ประสบการณ์ด้านการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     31   ปี

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ    

                พ.ศ.2531     ครูดีเด่นคณิตศาสตร์ (ประถมศึกษา)                              กระทรวงศึกษาธิการ

                พ.ศ.2538     ครูดีเด่นคณิตศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)             สปจ.ตรัง

                พ.ศ.2543     ครูคุรุสภาดีเด่น (ระดับมัธยมศึกษา )                              คุรุสภาจังหวัดตรัง

                พ.ศ.2543     ครูคุรุสภาดีเด่น (ระดับมัธยมศึกษา )                              สปช.

                พ.ศ.2545     ครูแกนนำการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้                          สปจ.ตรัง

                พ.ศ.2546     ครูต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้                         สพฐ.

                พ.ศ.2547     ครูรางวัลเกียรติยศ ( คณิตศาสตร์ )                                 สพท.ตรัง 2

                พ.ศ.2550     รางวัลเกียรติยศ คนดีศรีแผ่นดิน      สโมสรนักบริหารจรรยาบรรณดีเด่น

              (สาขาครูผู้ปฏิบัติการสอนดีเด่น)                        ศ.ดร.นิพนธ์   ศศิธร

                                                                       

                       

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง