เมื่อวานนี้ในระหว่างที่นั่งรอรถไฟอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษ ตรงข้ามทางรถไฟก็มีตลาดขายอาหาร (อาหารอร่อยมากครับ ถูกอีกต่างหาก) ก็เลยฉุกคิดแต่หาคำตอบไม่ได้ครับ ก็เลยเขียนบันทึกนี้ขึ้นมา เพื่อถามผู้รู้หลาย  ๆ ท่าน เพื่อหาคำตอบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันครับ

ปุจฉา :  

การมีตลาดทำให้คนเปลี่ยนแปลงการบริโภค จากการทำอยู่ ทำกิน มาซื้ออยู่ซื้อกินกันมากขึ้น

หรือว่า

คนบริโภค นิยมซื้ออยู่ซื้อกิน ซื้อหามาบริโภคกันมากขึ้นทำให้ตลาดเจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ดั่งเช่นในปัจจุบัน ?