เมื่อเร็วๆนี้กคศ.ได้ออกระเบียบใหม่ในหลายๆเรื่องโดยมีเรื่องที่น่าสนใจและจำเป็นที่ผู้ที่อยู่ในวงการครูควรรับทราบ อยู่ 2 เรื่อง คือ

 เรื่องที่ 1 การแต่งตั้งให้ครูผู้ช่วยที่ผ่านการประเมินและเตรียมความพร้อมอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู ซึ่งตามประกาศใหม่ที่ลงนามโดยท่านเลขาฯกคศ(จากมติ กคศ.). ได้ระบุว่าการแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครูนั้น จะแต่งตั้งได้หลังจากการผ่านการประเมินแล้ว (จากที่เมื่อก่อนสามารถแต่งตั้งย้อนหลังถึงวันที่บรรจุเข้ารับราชการ) จากผลของหนังสือฉบับนี้ ทำให้คนที่บรรจุหลังวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2551 อันเป็นวันที่พรบ.ครู ฉบับที่ 2 มีผลบังคับใช้ เมื่อผ่านการประเมินพัฒนาอย่างเข้มฯแล้ว จะเริ่มนับตำแหน่งครูหลังจากวันผ่านการประเมิน ซึ่งจะกระทบกับสิ่งที่จะได้รับต่อไปเช่น

      - การนับระยะเวลาการเป็นครู (ขอกล่าวถึงการส่งวิทยฐานะตามเกณฑ์จชต) กำหนดว่าต้องดำรงตำแหน่งครู ไม่น้อยกว่า 3 ปี ซึ่งครูกลุ่มนี้ต้องรอไปอีก 3 ปี ถึงจะสามารถส่งผลงานเพื่อขอประเมินได้ ขณะที่ครูที่บรรจุตามพรบ.ครู47ฉบับที่1 แค่รออีก 1 ปีก็สามารถส่งเรื่องได้ """ที่นี้""" โดยเฉพาะครูพันธุ์ใหม่หลักสูตร 5 ปี กลุ่มนี้เมื่อผ่านการประเมินเงินเดือนจะกระโดดขึ้นถึง 11,960  จากที่เคยใช้เวลาไม่เกิน4 ปี ก็สามารถเป็นครูชำนาญการได้ ก็ต้องรอถึง 5 ปี (ครูผู้ช่วย 2ปี+ครูคศ1 3ปี ) ส่วนครูหลักสูตรเก่า(หลักสูตร 4ปี) ต้องใช้เวลาอีกเกือบ 7 ปีกว่าจะได้เป็นชำนาญการ (แม้จะสามารถทำได้เมื่อครบ 5ปีแต่ต้องรอเงินเดือนถึงขั้นก่อน ( 13,960)ถึงจะปรับเป็นชำนาญการได้  อันนี้เป็นเรื่องแรกที่อยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันน่ะครับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งไว้ว่างๆจะเขียนต่อน่ะครับ