• ได้ฤกษ์ดี ท่ามกลางสายฝนปรอย ๆ ผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาของจังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภูได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรในการเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ท่านผอ. สมป. สงบ มณีพรหมให้เกียรติมาร่วมงาน

  • ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายพรศักดิ์ เจียรณัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และแขกผู็มีเกียรติ ผู้บริหารมัธยมในอดีตมาร่วมแสดงความยินดี อาที ผอ.ประพนธ์  พลเยี่ยม ผอ.แพง ทองปลิว ผอ.ฉลอง บาลลา ผอ.สุเทพ ทิพรส นายอำเภอเมืองเลย ผกก.ตำรวจภูธร จ.เลย

  • 4 โรงเรียนจัดนักเรียนร่วมอสดงความสามารถด้านดนตรี นาฎศิลป์

  • ผอ.สพป.ลย.1 อธิการบดี ม.ราชภัฎเลย ผช.ขุนทอง ศรีประจง โดยมี ผอ.สพม.19 นายโกศล บุญไชยรับมอบของที่ระลึก

  • หลังพิธีเปิดป้ายสำนักงาน ผอ.สมป.สงบ มณีพรหม ประชุมผู้บริหารทั้ง 2 จังหวัดและให้นโยบาย

  • ภาคค่ำมีงานแสดงมุทิตาจิตผู้บริหาร 4 ท่าน ครู ลุกจ้างที่เกียษณอายุราชการ และเกาียณราชการก่อนกำหนด จำนวน รวม 19 คน ที่โรงแรมเลยพาเลช มีผู้บริหาร คณะครูและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานคับคั่ง โดยนายประพนธ์ พลเยี่ยม อดีต ผอ.ระดับ 9 โรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในงาน และ ผอ.กิตติพิชญ์ พิสิษฐ์เนาวกุล เป้นประธานจัดงาน