พี่นง
นาง นงลักษณ์ อ่อนเครง

"สามทศวรรษ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคใต้"


ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

โครงการ สามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ตั้งแต่พุทธศักราช 2523 โดยมีพระราชประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชนรวมถึงประชาชน ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงใช้การพัฒนาแบบบูรณาการ ทั้งด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านอาชีพ ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมท้องถิ่น การดำเนินงานจะเริ่มต้นที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาแล้วจึงขยายงานไปสู่ชุมชน กลุ่มเป้าหมายครอบคลุมตั้งแต่ทารกในครรภ์มารดาไปจนถึงเด็กวัยเรียนและเยาวชน  ปัจจุบันมีสถานศึกษาในโครงการรวมทั้งสิ้นกว่า 700 แห่ง กระจายอยู่ 50 กว่าจังหวัด

นอกจากนี้ยังมีประเทศและองค์กรระหว่างประเทศขอพระราชทานพระมหากรุณาให้ไปทรงงานโครงการช่วยเหลือในต่างประเทศอีกหลายประเทศมี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ราชอาณาจักรกัมพูชา  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศมองโกเลีย  เป็นต้น

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ในพุทธศักราช 2553 นี้ เป็นปีที่ครบอรอบ 30 ปี ของการดำเนินงานด้านพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ และทรงเจริญพระชนมายุ 55 พรรษา ผู้ปฏิบัติงานทุกหมู่เหล่า ครูและนักเรียน ตลอดจนศิษย์เก่า  จึงพร้อมใจร่วมกันจัดงาน สามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นตลอดพุทธศักราช 2553 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าฯ ถวาย

 วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  2. เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สนใจได้และเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความหลากหลายในบริบทของชุมชนและวัฒนธรรม
  3. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชน

กิจกรรม ประกอบด้วย

  1. การจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มี การจัดทำรายการ สารคดีสั้น บทความ เป็นต้น
  2. การก่อสร้างถาวรวัตถุ เป็นอนุสรณ์ครบรอบ 30 ปี การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
  3. การจัดกิจกรรมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)
  4. การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยโรงเรียนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชนในพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์การพัฒนาต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียน
  5. การจัดประชุมวิชาการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยการจัดการประชุมวิชาการระดับภูมิภาคทั้ง 4 ภาค การประชุมวิชาการระดับชาติ ณ กรุงเทพมหานคร การจัดทำหนังสือและการจัดนิทรรศการ

 มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มีส่วนรับใช้สนองงานในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ในภาคใต้ ”  จึงเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2553 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ  แสดงผลงานโครงการตามพระราชดำริที่มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วม และผลงานของนิสิตในพระราชานุเคราะห์ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยทักษิณ  ประกอบด้วย

1. โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 

2. โครงการส่งเสริมการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์  นักเรียนทุนบัณฑิตคืนถิ่น   และนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ได้เข้ามาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

 

คำสำคัญ (Tags): #onblog#online#pr#sar#tsu
หมายเลขบันทึก: 394656เขียนเมื่อ 15 กันยายน 2010 15:18 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 16:32 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี