นำเสนอ เรื่องคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์

คุณลัษณะของครูที่พึงประสงค์

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช ๒๕๔๒ให้ความหมายของคำต่างๆว่า

คุณลักษณะ หมายถึง เครื่องหมายหรือสิ่งที่ชี้ให้เห็นความดี หรือลักษณะประจำ

ครู หมายถึง ผู้สั่งสอนศิษย์ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์

พึงประสงค์ หมายถึง ต้องการ อยากได้ มุ่งหมาย มุ่ง ควร

ดังนั้น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครู แปลความหมายได้ตรงตามคำศัพท์ว่า "เครื่องหมายหรือสิ่งที่ชี้ให้เห็นความดีของผู้สั่งสอนหรือผู้ถ่ายทอดความรู้อันเป็นที่ต้องการของสังคมและประเทศชาติ หรือลักษณะประจำที่ดีที่ครูควรต้องมีนั่นเอง"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กบนอกกะลา

คำสำคัญ (Tags)#ครู#พึงประสงค์#คุณลักษณะ

หมายเลขบันทึก: 394622, เขียน: 15 Sep 2010 @ 21:04 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 00:27 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เนื้อ หาดี น่ะ ค่ะ คุนเบ็ญญาภา