วันนี้ดิฉันนั่งเปิดดูรูปภาพสมัยเรียนมัธยมปลาย ก็คิดถึงช่วงเวลาดี ๆ นั้น คิดถึงคุณครูที่อบรมสั่งสอน คิดถึงโรงเรียน คิดถึงเพื่อน ๆ ก็ได้แต่นึกย้อนไปถึงวันวานที่ผ่านมา นั่งดูภาพนั้นแล้วก็ใจหาย วันเวลาช่างผ่านไปเร็วอะไรเช่นนี้ แต่ความทรงจำดี ๆ ก็ยังหลงเหลืออยู่ แม้ว่าวันเวลานั้นจะผ่านมาแล้วก็ตาม  ^^