GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

เฉลยแบบทดสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

เฉลย แบบทดสอบ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. เครื่องมือที่สำคัญในการในการจัดการสารสนเทศในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไร

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

2.  ข้อใดไม่ใช่บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตอบ ง. เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้มีการสร้างที่พักอาศัยที่มีคุณภาพ

3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตอบ  ค. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เลย

4. ข้อใดคือประโยชน์ที่ได้จากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการเรียนของนักเรียน

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

5.  ข้อใดคือปัญหาสำคัญในการพัฒนาคอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆ

ตอบ ง.  ถูกทุกข้อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 393935
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)