เพชรสายรุ้ง ....ไม้งามนามมงคล

เพชรสายรุ้ง เป็นไม้ตระกูลเดียวกับหมากผู้หมากเมีย

เพชรสายรุ้ง...ใบเรียวยามแหลม

สีสรรของใบเพชรสายรุ้ง...คล้าย คล้าย กับรุ้งงามบนฟ้า ไล่ระดับสีอย่างงดงาม

เพชรสายรุ้ง...ขยายพันธุ์ง่ายมาก ด้วยการปักชำ

เพชรสายรุ้ง...ชอบดินร่วนซุย หรือ ดินปนทราย   

เพชรสายรุ้ง...ต้องการแดดรำไร ไม่มากมายนัก