ผลการปฏิบัติงานของปี2553

paka
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทบทวนการทำงานเพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงงานของปีต่อไป

จากการที่ได้กำหนดตัวชี้วัด ร้อยละของเรื่องอำนวยการที่ดำเนินการถูกต้องและแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

งานธุรการ

มีการปรับปรุงและพัฒนางาน มีการทำงานที่รวดเร็วขึ้น มีความผิดพลาดน้อยลง จะเห็นได้จากการที่ได้จัดชุมชนนักปฏิบัติเรื่องเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ ที่ได้จัดไป ทำให้หนังสือราชการที่ส่งออกสู่หน่วยงานภายนอก ถูกต้องตามระเบียบ ทั้งแบบฟอร์ม และการใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ

 

งานพัสดุ

ผลการปฏิบัติงานในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ทันภายในกำหนดทุกเรื่อง ทำให้สามารถลดปัญหาการจัดหาพัสดุล่าช้า สามารถตอบสนองความต้องการกลุ่มงานที่ต้องการใช้พัสดุได้ทันตามกำหนดเวลา

งานการเงินและบัญชี

สืบเนื่องจากปีก่อน งานการเงินและบัญชีได้ดำเนินการตัวชี้วัดนี้อยู่แล้ว ในปีงบประมาณ 2553 จึงนำตัวชี้วัดนี้มาทำต่อ เพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด จะเห็นได้จากการวางแผนการทำงานที่ดีขึ้น ทำให้สามารถดำเนินการตามกระบวนการที่ได้กำหนดไว้ทันตามกำหนดเวลา สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี

งานอาคารสถานที่

ด้านความสะอาดของตัวสำนักงาน มีผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนการดูแลรักษาพื้นที่บริเวณรอบสำนักงาน จะต้องมีการพัฒนารูปแบบในการบริหารจัดการพื้นที่ให้ดีขึ้น

งานยานพาหนะ

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการด้านยานพาหนะ มีความระมัดระวังในการขับรถมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัย

 

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป

1. การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล จะต้องการมีกำหนดรายละเอียดเฉพาะบุคคลให้ชัดเจน และสามารถวัดผลความสำเร็จของแต่ละบุคคลได้

2. ปรับปรุงยานพาหนะ ในส่วนที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของยานพาหนะให้มีความสะอาดมากยิ่งขึ้น

3. ปรับปรุงอาคารสถานที่ ให้เป็นสำนักงานน่าอยู่ มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บอกเล่าเก้าสิบ

คำสำคัญ (Tags)#ผลงาน

หมายเลขบันทึก: 386553, เขียน: 20 Aug 2010 @ 14:56 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 23:24 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

IP: xxx.154.26.3
เขียนเมื่อ 

จากการทำงานที่ชัดเจน มีแผนการทำงาน ทำให้ฝ่ายบริหารฯ สามารถรองรับปริมาณงานที่มากในปีงบประมาณ 2553 ได้รวดเร็วและถูกต้อง ในเร็ว ๆ นี้ สสภ.14 จะได้สัมผัสกับการทำงานแบบใหม่ที่ทันสมัยขึ้น

ไม่มีชื่อจ้ะ
IP: xxx.154.26.3
เขียนเมื่อ 

มีการพัฒนาการทำงานที่ดีขึ้นมากกว่าเดิม ทำให้งานรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และ เป็นผลสำเร็จที่ดี

IP: xxx.154.26.3
เขียนเมื่อ 

ปัจจุบันการทำงานของฝ่ายบริหารรวดเร็ว ถูกต้องมีประสิทธิภาพดีมาก ขอชมเชย ฮิฮิ ๆๆ

IP: xxx.154.26.3
เขียนเมื่อ 

นี่แหละผลจากการทำงานเป็นทีม ผลดีบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย

หนูดี
IP: xxx.154.26.3
เขียนเมื่อ 

แสดงความยินดี ที่มีการทบทวนการทำงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานในปีต่อไป

IP: xxx.154.26.3
เขียนเมื่อ 
  • เยี่ยมจ้า ขอให้คงความดี และคุณภาพงานต่อไปนะจ๊ะ