ความเห็น 2149012

ผลการปฏิบัติงานของปี2553

IP: xxx.154.26.3
เขียนเมื่อ 

ปัจจุบันการทำงานของฝ่ายบริหารรวดเร็ว ถูกต้องมีประสิทธิภาพดีมาก ขอชมเชย ฮิฮิ ๆๆ