TRTNVIR role

ชมรม

บทบาทของชมรมรังสีเทคนิคและพยาบาลเฉพาะทาง รังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย

 

Role of Thai Radiologic Technologists and Nurses club in Vascular and Interventional Radiology

 

พรรณี สมจิตประเสริฐ

นันทา เกียรติกังวาฬไกล

เอนก สุวรรณบัณฑิต

พรรณี สมจิตประเสริฐ, นันทา เกียรติกังวาฬไกล,เอนก สุวรรณบัณฑิต. บทบาทของชมรมรังสีเทคนิคและพยาบาลเฉพาะทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย. วารสารชมรมรังสีเทคนิคและพยาบาลเฉพาะทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย, 2550; 1(1) : 1-3 

ชมรมรังสีเทคนิคและพยาบาลเฉพาะทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทยก่อตั้งขึ้นจากการขยายตัวของชมรมพยาบาลเฉพาะทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทยในปี พ.ศ. 2547 ภายใต้การนำของนางพรรณี สมจิตประเสริฐ พยาบาลผู้ที่คลุกคลีในงานรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษามานาน ชมรมฯดำเนินการภายใต้การสนับสนุนของสมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย (TSVIR) เมื่อก่อตั้งชมรมฯ ได้มีการกำหนดแนวทางการดำเนินการเพื่อแสวงหาสมาชิกจาก 2 วิชาชีพที่สำคัญในงานรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา ซึ่งก็คือ รังสีเทคนิค และ พยาบาล ชมรมฯ ตั้งเป้าที่จะเป็นสื่อกลางให้แก่สมาชิกของชมรมในการเชื่อมต่อกับสถาบันทางการแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพต่างๆ (Networking) ซึ่งการดำเนินการนั้นจะทำให้เกิดการติดต่อ ช่วยเหลือ สนับสนุนอย่างแน่นแฟ้นกับทางสมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย (TSVIR) อีกทั้งเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ วิจัยและการจัดการกระบวนการทำงานในงานรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา ทางชมรมฯ จะเชื่อมต่อกับทางสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำของประเทศ รวมไปถึงคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและการยอมรับในระดับวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ชมรมฯ ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหารายได้จะได้ติดต่อกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ (Distributors) เพื่อขอข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ซึ่งมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เพื่อที่บุคลากรในงานรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาจะได้เรียนรู้และเข้าใจอย่างทั่วถึง ซึ่งภารกิจในการส่งเสริมความรู้ให้แก่บุคลากรนี้ถือเป็นหน้าที่อันขาดไม่ได้ของชมรมฯ ดังนั้นชมรมฯจึงได้เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้ข้อมูลที่เปิดเผยได้แก่ผู้สนใจ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยการจัดสร้างเว็บไซต์ขึ้น 2 แห่ง ได้แก่

www.trtnvir.webs.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์อิสระ มีบริการเว็บบอร์ดเพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์เข้าไปแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ และ

www.si.mahidol.ac.th/km/cops/trtnvir ซึ่งเป็นเว็บไซต์เฉพาะสำหรับสมาชิกของงานจัดการความรู้ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างไรก็ตามสมาชิกของชมรมฯ ที่ยื่นใบสมัครทุกท่านจะได้เป็นสมาชิกของเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ ซึ่งทางชมรมฯจะได้ส่งรหัสผ่านให้ต่อไป อีกด้านหนึ่งด้วยความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการให้บริการอีกอย่างหนึ่งที่พัฒนาขึ้น เรียกว่า weblog หรือ blog ก็ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น ดังนั้นทางชมรมฯ ก็จะได้สร้าง blog ขึ้น ในเว็บไซต์ซึ่งให้บริการฟรี และเป็นที่นิยมของนักเล่น blog ชาวไทย ได้แก่

www.gotoknow.org/trtnvir

ซึ่งจะเป็นการให้ผู้สนใจเข้าไปบันทึกหรือให้ข้อคิดเห็นต่อแนวคิด ความรู้ต่างๆ อย่างเป็นอิสระ ตามแนวทางการสร้างสังคมอุดมปัญญาและการส่งเสริมการจัดการความรู้แห่งชาติ

 

           

æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ

 

 

นอกจากบทบาทสาธารณะข้างต้น ชมรมฯ ยังได้จัดทำวารสารประจำของชมรมฯในนาม Journal for Interventional radiology Technician and Nurse (JIRTN) ขึ้น ซึ่งฉบับที่ท่านอ่านอยู่นี้เป็นฉบับแรก และจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป รวมไปถึงการประสานงานกับสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำในการจัดอบรมเฉพาะทางด้านรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา การดำเนินการจะมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป หากแต่ยึดถือความมั่นคงของชมรมฯ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพของสมาชิกเป็นที่ตั้ง สุดท้ายนี้ชมรมฯ จะพยายามอย่างยิ่งให้สมาชิกของชมรมฯและผู้สนใจในงานรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมคุณภาพการบริการทางการแพทย์ที่ดีขึ้นแก่ผู้ป่วย ทั้งหมดนี้คือบทบาทที่สำคัญของชมรมฯ ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KENA in IR life

คำสำคัญ (Tags)#ชมรม#พยาบาล#รังสี#รังสีเทคนิค

หมายเลขบันทึก: 385849, เขียน: 18 Aug 2010 @ 14:00 (), แก้ไข: 12 Feb 2012 @ 15:55 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)