เริ่มต้นรู้จัก blog

blog
 วันนี้เป็นวันที่เรียน computer คาบแรก ได้เรียนรู้ และได้รู้จักทำความเข้าใจกับ blog และเพื่อให้ได้ทำความเข้าใจแล้วรู้จัก blogได้ดียิ่งขึ้น จึงได้รับมอบหมายงานให้ฝึกและหัดสร้าง blog ในเว็บ gotknow นี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัชรินทร์ ฟุ้งธรรมสารความเห็น (0)