วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมจัดอบรมความรู้ด้าน IT และ Blog เพื่อนำไปใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2549 นี้ 09.00 - 15.00 น. ขออภัยหากทำให้ระบบการทำงานช้าลง