Blog คืออะไร

blog  ก็คล้ายๆกับไดอารี่ออนไลน์เพียงแต่ว่าไดอารี่น์เป็นหนึ่งใน  blog  เรื่องที่เขียนนั้น  จะพูดถึงเรื่องส่วนตัวเสียส่วนใหญ่เรียกกันว่าเป็น  blog  แบบส่วนตัว  ส่วน  blog  นั้นเป็นการเขียนเรื่องอะไรก็ได้ตามใจท่าน  blogให้อิสระอย่างเต็มที่อาจจะประกาศเรื่องอะไร  แสดงความคิดเห็นเรื่องใดถ่ายทอดประสบการณ์ประทับใจเผยแพร่ผลงานของตนเอง  และอื่นๆอีกมากมาย

ตัวอย่าง  blog  เช่น pantip .com  เป็ฯการมีแหล่งที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยที่มาสารถใช้ความคิดให้เป็นอิสระได้รวมทั้งบอกเล่าประสบการณ์ของตนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นในการดำเนินชีวิตต่อไปและสามารถหาเพื่อนบนอินเตอร์เน็ตได้

ที่มา  http://www.gotoknow.org

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เมธัส เกลี้ยงทองความเห็น (0)