Contact

Trick การใช้ Google แบบลับเฉพาะ

  Trick การใช้ Google แบบลับเฉพาะ   
Trick การใช้ Google แบบลับเฉพาะ
เครื่องหมาย ไปค์ คืออะไร "|"

เครื่องหมาย "ไปค์" เป็นเครื่อหมายที่อยู่ติดกับ Back Space รูปร่างเป็นแบบนี้ " |  "

ประโยชน์ของเครื่องหมาย ไปค์ คือ "ใช้ในการหาข้อมูลครั้งละมากๆตัวอย่างเช่น เราต้องการหาคำว่า ทะเล กับอาหารพร้อมๆกันก็ให้ใส่
ทะเล | อาหาร เป็นแบบนี้"

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 38540, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #นาย#พงษ์พันธ์#จีนหวั่น

Recent Posts 

Comments (0)