ประโยชน์ที่ได้จากเทคโนโลยีสารสนเทศ

จ่ายเงินซื้อสินค้าด้วยบัตรเครดิต เบิกเงินด้วยบัตรเอทีเอ็ม รับส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ศึกษาหาความรู้ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางสาวเจนตา เรืองทวีปความเห็น (0)