เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 กศน.อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยนางวิลาวัลย์ ไชยมงคล ผอ.กศน.ภูซาง ได้จัดดำเนินการเปิด ศูนย์ กศน.ตำบลเชียงแรง ณ อบต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยได้รับเกียรติจาก นายสิงห์คำ เชียงแรง รองนายก อบต.เชียงแรง เป็นประธานในพิธีเปิดป้าย ศูนย์ กศน.ตำบลเชียงแรง ซึ่งประธานได้รับฟังคำกล่าวรายงานจาก นายทองคำ คำเงิน อาสาสมัคร กศน.ตำบลเชียงแรง หลังจากเสร็จพิธีเปิดป้าย ศูนย์ กศน.ตำบล แล้ว ทาง กศน.อำเภอภูซาง ยังได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน ( MOU ) กับทาง อบต.เชียงแรง โดยมีตัวแทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมเป็นสักขีพยานด้วย

       นอกจากนั้น ทาง กศน.อำเภอภูซางยังได้จัดกิจกรรมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น โดยจัดกิจกรรม

- การทำน้ำยาอเนกประสงค์

- การทำปุ๋ยหมักสูตรเข้มคุณภาพสูง

   

                                                                  นักศึกษาลงทะเบียน

   

   

                                                 ประธานพิธีเปิดป้ายรับฟังคำกล่าวรายงาน

                                                   จาก อาสาสมัคร กศน.ตำบลเชียงแรง

   

   

                                                                ประธานกล่าวเปิด

                                                   พร้อมกับเปิดป้าย กศน.ตำบลเชียงแรง 

    

                                                                ทำ ( MOU ) ร่วมกัน

                                                    ระหว่าง กศน.ภูซาง กับ อบต.เชียงแรง 

   

   

                                                   นางวิลาวัลย์ ไชยมงคล ผอ.กศน.ภูซาง

                                                  กล่าวเปิดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้

                                                         เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

     

     

      

   

                                                        ผู้เข้ารับการอบรม ฝึกปฏิบัติจริง