GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

เวทีแก้จนตำบลนาเคียน 2

หลักศาสนาบูรณาการ

    บังสุกหรี  ระเบียบพร โต๊ะอิหม่าม ได้สรุปเป้าหมายของทุกกลุ่มที่ออกมาเล่าประสบการณ์ โดย บังสุกหรี  บอกว่า การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้  ตามที่ทุกกลุ่มนำเสนอนั้นได้มีอยู่แล้วในหลักศาสนาอิสลาม หากเรานำหลักศาสนามาบูรณาการใช้ทุกคนก็จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  บังสุกหรีบอกต่ออีกว่าในการลดรายจ่ายหากใช้หลักทางศาสนามาช่วยใน

การขัดเกลาจิตใจทำใหเกิดกระบวนการลดทุกอย่าง เช่น

 •  ลด ละ เลิกอบายมุขทุกชนิด  
 •  อย่าใช้จ่ายเกินกำลังของตนเอง
 •  รู้จักคำว่าพอเพียงในสิ่งที่พึงมีพึงได้
 •  พอใจพอเพียงในสิ่งที่มีอยู่

ในส่วนของการเพิ่มรายได้ บังสุกหรี บอกว่า ครอบครัวของท่าน เลี้ยงเป็ดไข่ด้วยเศษอาหารสำเร็จรูป เลี้ยงแบบพอประมาณ ไม่เกิน 10 ตัว  เลี้ยงไก่ไว้บริโภคเนื้อ และไข่ (แม่ไก่ 3 ตัว) เลี้ยงวัวขุนไว้ขาย  1  ตัว  ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ไว้กินเอง และยังเหลือไว้ขาย  ปุ๋ยก็ได้จากมูลวัวไม่ต้องซื้อ บังสุกหรี ยังบอกต่ออีกว่า อย่าดูถูกงาน อย่าเลือกงาน ทำงานทุกอย่างที่มีรายได้  “มนุษย์ไม่เคยพลาดกับสิ่งที่ผิดและหลงลืม”  ทุกคนเคยผิด และทุกคนเคยลืม  สิ่งที่ผิดก็ให้แก้ตัวใหม่ สิ่งใหนที่เคยลืมก็ให้ทำใหม่ เรื่องของการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้  สิ่งใหนที่เคยผิดเคยลืมก็ให้เริ่มใหม่
    บังสุกหรี  บอกอีกว่า  งานทุกอย่างต้องมีการประชุม (การพูดคุยวางแผนกันในครอบครัว) สามี ภรรยา ลูกๆ  และต้องให้มีความเสมอภาคกันในครัวเรือน  บังสุกหรี ได้สรุป เป้าหมายของการแก้จน  3  ข้อ ว่า

 • ให้มีงานทำ
 • ลดอบายมุขทุกชนิด
 • ให้มีความพอดีพอเพียง อย่าฟุ่มเฟือย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 38531
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

เห็นด้วยมากๆครับ

ผมเสนอให้ทีมคุณอำนวยตำบลกำหนดเป้าหมายการทำงานในฐานะนักเรียนด้วย ที่เราเคยแบ่งบทบาทเป็น3หน้าที่หลักคือ บันทึก กระบวนการและประสานงาน(อาจารย์สำราญได้ทั้ง3อย่างครบสูตรคุณอำนวยเลยครับ)

ใช้เวทีเรียนรู้อำเภอ
คุณอำนวยตำบลต่างๆมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเหมือนกับโครงการ3ตำบล มีวิทยากรกระบวนการ1คน(คุณอำนวยอำเภอ)

ทำตารางอิสรภาพของแต่ละคน กำหนดระดับความสามารถที่ต้องการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายงานเป็นแนวทางในการเรียนรู้
เรียนรู้จากการปฏิบัติ การอ่าน สัมภาษณ์ พูดคุย สังเกต ฯลฯ ลปรร.ระหว่างตำบล ประเมินความสามารถที่พัฒนาขึ้นเป็นช่วงๆ
ตอนทำ3ตำบล เราฝันว่าจะมีวงเรียนรู้แบบนี้เกิดขึ้นในทุกอำเภอ ทุกตำบล เป็นไปโดยธรรมชาติ ตอนนี้อาจารย์มีโอกาสทำตามที่ฝันไว้แล้วละครับ

แวะมาเยี่ยมครับ  ได้ประสบการณ์ ลปรร.ด้วยครับ