เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการรวมกันของเทคโนโลยีใดบ้าง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น  ประกอบขึ้นจากเทคโนโลยีสองสาขาหลักคือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางสาวเจนตา เรืองทวีปความเห็น (0)