มจร. ห้องเรียนวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย ได้นำนิสิตคฤหัสถ์ ชั้นปีที่ ๑-๓ เข้ารับการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเพื่อเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี ๑๒ สิงหาคม  นิสิตคฤหัสถ์จำนวน ๑๖๐ คน มีกำหนด  ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ -๑๕ สิงหาคม ๒๕๕  ณ ศูนย์วิปัสนากรรมฐาน วัดถ้ำพระผางาม ตั้งอยู่ หมู่ ๙ บ้านผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย บนเส้นทางระหว่างที่ตั้งอำเภอเวียงชัย ไปอำเภอพญาเม็งราย อยู่บนภูเขาเล็กๆ ที่สัปปายะ ซึ่งชาวบ้านแถวนั้นเรียกว่า ผาคอก

         การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน พระอาจารย์ทองสุข ฐิตสีโล เจ้าอาวาสวัดถ้ำพระผางาม คณาจารย์ -เจ้าหน้าที่ห้องเรียนวัดพระแก้ว และนิสิตทุกคน 

      แล้วพบกันอีกครั้งในการปฏิบัติธรรมครั้งต่อไป 

ดูภาพได้ที่นี่

                                  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ห้องเรียนวัดพระแก้ว