ความเห็น 2351957

มจร.เชียงราย ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี

เขียนเมื่อ 

สวัสดีภัครพร ปิ่นสุริยา

 

ร่วมอนุโมทนาบุญที่เข้าถึงพระธรรมไปช่วงหนึ่ง มีสมาธิมากขึ้น

เป็นการเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรม  เพราะยัเหลืออีกหลายครั้งกว่าจะเรียนจบหลักสูตร