ความเห็น 2351904

มจร.เชียงราย ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี

ภัครพร ปิ่นสุริยา
IP: xxx.206.45.183
เขียนเมื่อ 

สุดยอดเลยค่ะเข้าถึงพระธรรมไปช่วงหนึ่ง มีสมาธิมากขึ้น แต่หิวข้าวมาก