เปลี่ยนไฟล์ pdf เป็นภาพไฟล์ bmp,jpg,png,gif, tiff

ravio
pdf to pictures

บทความนี้เป็นการเปลี่ยนไฟล์ pdf เป็น bmp,jpg,png,gif,tiff
สำหรับความผู้ที่ต้องการจะเปิดอ่านได้เลย
แทนการ download หรือรอเปิดอ่านจาก
Adobee Arobat หรือ Foxit Reader

สำหรับการใข้งานโปรแกรมนี้
ต้องเป็นไฟล์ pdf เท่านี้น
ดังนั้นโปรแกรมที่ยังติดตั้งการใช้งาน pdf ไม่สมบูรณ์
ให้ไปศึกษาบทความเดิมของผู้เขียนที่

http://www.pantip.com/tech/techblog/article.php?articleID=BA2833314

เพื่อทำการแปลงไฟล์ word powetpoint excel เป็น pdf 
ก่อนการจะใช้งานโปรแกรมนี้

สำหรับโปรแกรมนี้เป็น shareware
ถ้ายังชำระเงินไม่สมบูรณ์เพื่อซื้อ license key
ภาพก็จะมีคำว่า Demo Mode
เป็นลายน้ำข้างในภาพ
เมื่อจ่ายเงินได้ license key แล้ว
เมื่อ add license key เข้าไปแล้ว
ก็จะไม่มีลายน้ำปรากฎอีก

โปรแกรมนี้เป็นความชอบส่วนตัวของผู้เขียน
ที่ทดลองใช้หลายโปรแกรมแล้ว
ประเภทติดตั้งทำงานด้วยตนเอง
หรือใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่น
หรือใช้งานร่วมแบบคำสั่ง dos
หรือ upload ไฟล์ pdf ไปแปลงเป็น jpg ทาง online
ก็มักจะได้ไฟล์ที่มีขนาดใหญ่
หรือยุ่งยากมากสำหรับมือใหม่
มีปัญหามากเวลา
Upload Download หรือ Attach Files

ในกรณีที่มีโปรแกรมฟรีแบบเดียวกันนี้
ก็โปรดช่วยแนะนำจักขอบคุณยิ่ง

สำหรับเครื่องที่มีการติดตั้งโปรแกรม
Adobee Acrobat ที่สมบูรณ์แล้ว
ความจำเป็นที่จะใช้โปรแกรมนี้ไม่มีแต่อย่างใด
แต่จะทดลองติดตั้งเพื่อทดสอบก็ได้ครับ

อันดับแรกไปที่  www.intrapdf.com
หรือตามภาพตัวอย่าง(มีการลบรายการโฆษณาออก)
ก็เลือก download ประเภท trial ตามลูกศรชี้เลยก็ได้หรืออ่านลงมาข้างล่างก็จะพบอีกช่อง
บอกโปรแกรมประเภทอื่น
ให้ download ได้ พร้อมแจ้งราคาสินค้า
และวิธีการชำระเงินตามภาพ
ก็เหมือนเดิมเลือกตามลูกศรที่ชี้
ให้ทำการ download ตามภาพ
สำหรับต้วอย่างไม่ได้ save ก่อน
เพราะ file มีขนาดค่อนข้างเล็ก
และเพื่อความรวดเร็วในการเขียนบทความ

ภาพถัดมากำลัง
download จาก www.ผู้ผลิตโปรแกรมนี้

ภาพถัดมาการ download สมบุรณ์แล้วจาก www.intrapdf.com

ก็เลือกกด Run ได้เลยครับ
ถ้าใช้ IE ก็จะมีคำเตือนว่า
ผู้ผลิตรายนี้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ
แน่ใจว่าจะ run โปรแกรมนี้จริง
ก็แน่ใจเลยกด Run

โปรแกรมก็จะมาสู่หน้าโปรแกรมที่จะติดตั้ง
ยินดีต้อนรับ และรุ่นของโปรแกรม
ก็กด Next ต่อไป

ข้อตกลงการใช้โปรแกรมนี้
ก็ยอมจำนนก่อน I accept the agreement
มิฉะนั้นก็ติดตั้งโปรแกรมไม่ได้ครับ
แล้วก็กด Next

ถ้ามีเวลาก็อ่านก่อนก็ได้
เพื่อทำความเข้าใจก่อนการใช้โปรแกรม
หรือจะผ่านไปเลยก็ได้
กด Next

โปรแกรมก็จะถามว่าจะติดตั้งโปรแกรมนี้
ไว้แห่งหนตำบลใดในเครื่อง
ถ้าอยากเปลี่ยนก็กด Browse แล้วหาตำแหน่งใหม่
ถ้าให้โปรแกรมเลือกให้ก็กด Next เลยครับ

โปรแกรมก็ยังถามอีกว่า
จะติดตั้งการเริ่มต้นโปรแกรมที่ไหน
ก็เลือก next ก็แล้วกัน
แต่ถ้ารู้จุดแน่ชัดก็เลือก browse
แล้วหาจุดติดตั้งใหม่ก็ได้

พร้อมที่จะทำการติดตั้งแล้ว
เลือกกด Install ได้เลยครับ

กำลังระเบิดไฟล์และทำการติดตั้งโปรแกรม

โปรแกรมติดตั้งเสร็จแล้ว
เมื่อเริ่มใช้งานโปรแกรมก็จะ
พยายามเชิญชวนให้ซื้อโปรแกรม
กดเลือกข้อ 2 (click here) เลยครับ

บางครั้งโปรแกรมก็จะพยายามพา
ไปเยี่ยมเยือนที่ www. ผู้ผลิตโปรแกรมเลย
ที่จะแจ้งรายละเอียดราคาต่อเครื่อง
เชิญชวนให้ใช้บริการต่าง ๆ
ก็เลือกปิด browser นี้ไปก่อนเลย

เมื่อเปิดโปรแกรมทำงานก็จะเป็นภาพ
คือให้ add ไฟล์ pdf ที่ต้องการจะแปลง
ตัวอย่างจะมีขนาด 1 file จำนวน 20 หน้า
ถ้าต้องการก็กด start ได้เลย
ความจริงโปรแกรมนี้สามารถแปลงหลาย ๆ ไฟล์พร้อมกัน
แต่อาจจะมีข้อจำกัดในการเลือก
หรือจำชื่อไฟล์ที่แปลงแล้วก็ได้
เลยลองแปลงเพียงหนึ่งไฟล์ก่อนครับ

เพิ่มเติมให้ไปที่ Settings ก่อนจะเริ่มแปลงไฟล์
เลือก Default settings 
จะให้ชื่อเดิมของไฟล์ก็ได้
จะเปลี่ยนชื่อนำหน้าไฟล์ที่จะแปลงก่อนก็ได้
เลือกประเภทไฟล์ภาพที่จะแปลง
จะเป็นแบบขาวดำหรือสีก็ได้
ประเภท BMP,JPG,GIF,TIFF
ขนาดอัตราส่วนของภาพร้อยละที่กำหดไว้
ลองทดลองดูก่อนได้ครับ

หรือตัวอย่างอีกภาพหนึ่ง
ถ้าต้องการเปลี่ยนช่องเก็บภาพที่แปลง

ภาพที่ทำการแปลงเสร็จแล้วหลังกกด start
ก็จะระบุว่าใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาที
ค่อนข้างเร็วกว่าการ upload
ไฟล์ pdf ให้แปลงเป็นภาพ jpg บน
internet สำหรับ www. ที่แปลงให้
ต่อมา click to open เปิดอ่านด้วย
โปรแกรมที่ติดตั้งสำหรับการเปิดอ่านภาพที่กำหนดไว้
ภาพตามตัวอย่างได้มาจากเครื่องของเพื่อน
ไม่ได้มีความมุ่งหมายทางการเมือง
เพื่อเป็นการศึกษาเท่านั้น
ภาพที่ยังไม่ได้ชำระเงินสมบูรณ์
หรือ มี license key
ก็จะมีลายน้ำคำว่า Demo mode
แต่ถ้าไม่ซีเรียสหรือสนใจกับเรื่องนี้
ก็ไม่เป็นไรมากนัก
พอใช้ ๆ ไปก็ชินเอง
หรืออาจจะเปลี่ยนไปใช้โปรแกรมอื่นแทน
หรือยอมชำระเงินซื้อ License Key
เพื่อ add แล้วจะได้ภาพตามตัวอย่างอีกภาพ

ภาพที่มี licencse key หรือชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
ก็จะไม่มีลายน้ำปรากฏภายในภาพกรณีแปลงภาพเสร็จแล้วยังมีขนาดไฟล์ใหญ่เกินไป
หรือต้องการย่นย่อภาพให้มีขนาดเล็กลงอย่างรวดเร็ว
โดยไม่ต้องการคุณภาพสูงสุด
หรือความคมชัดมากมายนัก
ก็ลองไปศึกษาบทความผู้เขียนที่

http://www.pantip.com/tech/techblog/article.php?articleID=BA2793117

ขอมอบบทความนี้แทนคำขอบคุณให้กับทีมงานพันทิพย์
ที่มอบพื้นที่สาธารณะให้ในการเขียนบทความ
ขอบคุณสำหรับผู้อ่านทุกท่าน 
ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ไม่ได้เอ่ยออกนาม
ที่ได้ตอบคำถามและให้คำแนะนำ
ใน www.pantip.com/tech/basic
และ www.pantip.com/tech/software
ที่เป็น www. ปฐมบทของผู้เขียน
ในการศึกษาใช้งานคอมพิวเตอร์

ขอให้มีความสุขกับการใช้งาน
สามารถแปลงไฟล์ pdf เป็นภาพ ได้ตามประสงค์

สำหรับตัวอย่างการใช้งานจริงของผู้เขียนตาม link
"ญี่ปุ่นบุกปัตตานี (บันทึกของคุณปู่อนันต์ คณานุรักษ์)"

http://www.pantip.com/cafe/library/topic/K9566740/K9566740.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ravio

คำสำคัญ (Tags)#convert to pictures#jpg files#pdf files

หมายเลขบันทึก: 384235, เขียน: 12 Aug 2010 @ 19:11 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 01:23 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)