เมื่อวันที่ 7  กรกฎาคม 2549 ที่ผ่านมากองการเจ้าหน้าที่ ได้ให้การแนะนำวิธีการเปิดบล็อก การใช้บล็อกให้เจ้าหน้าที่บุคคลคณะ/หน่วยงานเปิดใช้บล็อกเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านบริหารงานบุคคล (KM)

          ทั้งนี้กองการเจ้าหน้าที่ จะได้นำระบบบริหาร บล็อก มาใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล

          จึงฝากผ่านมาถึงเจ้าหน้าที่บุคคลคณะ/หน่วยงาน ได้ช่วยกันเปิดใช้บล็อกเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านบริหารงานบุคคล (KM)

          ในวันที่ 14  กรกฎาคม 2549 จะพบกันอีกครั้ง พี่สมจิตร คณะสาธารณาสุขศาสตร์ และน้องเจี๊ยบจากวิทยาเขตหนองคาย ได้ทดลองทำและเข้าเป็นสมาชิก บล็อก กองการเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วชาว กจ. กำลังรอท่านอื่นอีก และขอขอบคุณมากที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง