KM0002 : ทฤษฎีแห่งความสำเร็จ

KM

 ที่ผ่านมีหลายเรื่องผ่านเข้ามาในชีวิตผม สำเร็จบ้าง ล้มเหลวบ้าง มันก็เป็นเช่นนั้นเอง (ตถตา) แต่ก็ให้ข้อคิดกับชีวิตหลายเรื่อง สำหรับผมแล้วผมมองว่าการที่คนเรา(หรือแม้แต่องค์กร) จะประสบความสำเร็จสักเรื่องหรือหลายๆ เรื่อง มาจากปัจจัยหลักๆ 3 ประการ
1) ต้องมีความสนใจ
2) ต้องมีความตั้งใจและพยายาม
3) ต้องมีโอกาส

เรื่องแรกคือความสนใจ ผมว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นลำดับแรกๆ เพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะทำบางสิ่งบางอย่าง และโดยส่วนใหญ่เรามักจะทำเรื่องที่สนใจได้ค่อนข้างดีกว่าเรื่องที่ถูกบังคับให้ทำ พฤติกรรมนี้เราก็เป็นมาตั้งแต่เด็กๆ ซึ่งมักจะชอบเล่น (สิ่งที่สนใจ) มากกว่าเรื่องเรียน (หากถูกบังคับ) ในเรื่องของ KM ก็เช่นเดียวกัน หากองค์กรอยากมีการเริ่มต้นที่ดี ก็ควรทำให้คนในองค์กรมีความสนใจมากกว่าจะไปบังคับให้ทำกัน กระบวนการทำให้คนสนใจ ก็ต้องทำกันหลากหลายวิธี เพราะคนมักจะปฏิเสธในสิ่งที่ตนถูกยัดเยียดเสมอ เมื่อไม่มีความสนใจก็กลายเป็นการต่อต้าน ตรงนี้องค์กรอาจต้องระวัง ดังนั้นการตัดสินใจใช้กระบวนการ KM จึงต้องสร้างเรื่องความสนใจขึ้นมาก่อน

เรื่องที่สองเมื่อมีความสนใจ แต่ไม่มีความตั้งใจหรือพยายามที่จะเรียนรู้มันก็คงจะมองเห็นความสำเร็จได้ค่อนข้างยาก อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่แล้วคนเราเมือมีความสนใจก็มักจะตั้งใจที่จะทำมันอยู่แล้ว แต่ปัญหาก็คือจะตั้งใจกันไม่นาน เมื่อล้มเหลวก็จะเลิกราไป ว่าง่ายๆ คือตั้งใจแต่ไม่พยายาม แบบนี้ก็สำเร็จยาก ในกระบวนการ KM ขององค์กร การกระตุ้นให้คนในองค์กรมีความตั้งใจและพยายามจึงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง องค์กรต้องหาวิธีการมาสนับสนุน หากระบวนการมากระตุ้น ให้กำลังใจทั้งกับคนที่สำเร็จและล้มเหลว

เรื่องสุดท้ายคือโอกาส ผมแบ่งออกเป็น 3 ข้อ ย่อย
1) ให้โอกาสตัวเอง พูดง่ายๆ คือ ต้องแสวงหาโอกาส กันเองอย่ารอให้โชคชะตากำหนด ผมเองเป็นคนหนึ่งที่ต้องมาทำงานในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เรียนมา ซึ่งแค่ความสนใจ ตั้งใจและพยายาม คงยังไม่พอผมจึงพยายามหาโอกาสที่จะได้ทำงานเหล่านั้น ได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่ก็หาไปเรื่อยๆ
2) มีคนให้โอกาส ตรงนี้บางคนอาจคิดว่าไม่สำคัญ แต่สำหรับผมแล้วคิดว่ามันเป็นปัจจัยที่อาจเรียกได้ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตได้เลยที่เดียว ผมอาจโชคดีที่มีความสนใจ ตั้งใจ พยายาม แสวงหาโอกาส และมีคนให้โอกาส ทำให้สามารถได้มาทำงานที่ตัวเองคิดว่าประสบความสำเร็จพอควร ทำอย่างไรถึงจะมีคนให้โอกาสคงตอบได้ยาก ถ้าตอบแบบคนทั่วไป แต่หากตอบแบบพุทธศาสนาก็มีคำอธิบายซึ่งผมคงไม่ขอกล่าวถึง แต่ในข้อสุดท้ายของเรื่องโอกาสก็อาจพอช่วยข้อนี้ได้ นั่นคือ
3) การให้โอกาสผู้อื่น ข้อนี้ก็อาจนำเราไปสู่ความสำเร็จได้เช่นเดียวกัน เพราะสิ่งที่เราให้โอกาสคนอื่นแล้วคนเหล่านั้นประสบความสำเร็จ ก็อาจคืนโอกาสนั้นให้แก่เรา
ในส่วนของ KM เรื่องโอกาสก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน องค์กรต้องให้โอกาสตัวเอง และให้โอกาสคนในองค์กร ได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการ KM ส่งเสริมคนที่มีความสนใจและตั้งใจ องค์กรให้โอกาศคน คนก็ให้โอกาสองค์กร ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ความสำเร็จเรื่องนี้คงไม่ไกล ขอบคุณครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM by Kidkomความเห็น (0)