เทคนิคการใช้ Google

Trick สำหรับการใช้งาน Google

       การค้นหาเว็บเพจ

          พิมพ์ "related:yahoo.com" จะปรากฏ webเกี่ยวกับ Yahoo และเว็บที่ลงท้ายด้วย " com " เช่น google , msn

        พิมพ์ "yahoo"

        จะปรากฏเว็บที่เกี่ยวข้องกับ yahoo ทั้งหมด

       พิมพ์ "related:yahoo"

       จะเกี่ยวข้องกับ yahoo

       related : เกี่ยวข้อง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชนกนาถ พุฒเมืองความเห็น (0)