เทคนิคการใช้เครื่องหมาย +,- เชื่อมประโยคใน google 1.พิมพ์คำว่า ฟิล์ม -รัฐภูมิ จะได้รูปฟิล์มคนอื่น 2.พิมพ์คำว่า ฟิล์ม - รัฐภูมิ จะได้รูปฟิล์มรัฐภูมิ 3.พิมพ์เครื่องหมาย +ฟิล์ม +รัฐภูมิ จะได้รูปฟิล์มรัฐภูมิ 4.พิมพ์คำว่า ฟิล์ม รัฐภูมิ จะได้รูปฟิล์มรัฐภูมิ