ค้นหาวิธีคิด พิชิตวิธีสอน ออนไลน์

Socila media

ค้นหาวิธีคิด พิชิตวิธีสอน ออนไลน์

               จากการที่ได้รับการอบรมการใช้Social mediaในกระบวนการจัดการเรียนการรู้ให้กับนักเรียน
ซึ่งได้นำไปใช้สอนในรายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ โดยใช้http://kruarisara.wordpress.comเป็นบล็อกหลักในการให้นักเรียนเรียนรู้ใช้facebook.com ในส่วนติดต่อระหว่างนักเรียนกับครู นักเรียนกับนักเรียนและครูกับครู ในการใช้ social mediaนั้นในส่วนของครู ใช้youtube.com สำหรับสำหรับเก็บสื่อมัลดิมิเดีย scribd.com เก็บสื่อที่เป็นเอกสาร slideshare.comเก็บสื่อpowerrpoint และ shareswf.com เก็บสื่อที่นามสกุล SWF ในส่วนของนักเรียน ให้ใช้ shareswf.com ส่งงานที่นามสกุล SWF ,scribd.comส่งไฟล์เอกสาร
               ข้อมูลสื่อการเรียนที่สร้างขึ้นจัดเป็นหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละลิ้งเขียนวิธีเรียนเหมือนการเรียนในห้องเรียน ในห้องเรียนเรียนตามปกติ เหมือนที่เขียนไว้ สื่อที่สร้างขึ้นนี้สำหรับให้นักเรียนได้เรียนซ้ำเพิ่มเติม หรือนักเรียนที่ป่วยขาดเรียน หรือนักเรียนที่ไม่มาเรียนกรณีต่าง ๆ เพื่อให้การเรียนมีความยืดหยุ่น นักเรียนได้เรียนรู้ได้ตามต้องการ ตลอดเวลาเท่าที่ความสามารถจะเรียนได้

               เนื้อหาในการเรียนการสอนใช้โปรแกรมนาโมฟรีโมชั่น สอนสร้างภาพแอนิเมชั่นต่าง ๆ  คิดออกแบบตัวละคร ตามจินตนาการของนักเรียน ออกแบบสร้างบทเรียนการ์ตูนเพื่อนำไปสู่ การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักเรียนทำได้ดีมีความสุข สนุกกับการเรียนมีผลงานที่เกิดจากการคิดดูแล้วชื่นใจเป็นอย่างยิ่ง

               ในการจัดการเรียนการสอนครูใช้วิธีการสอนแบบทักษะปฏิบัติคือ สอนให้นักเรียนใช้เครื่องมือของโปรแกรม
สอนให้ทำตามแบบ   และให้นักเรียนคิดสร้างงานตามจินตนาการของนักเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูอริศราความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#social media

หมายเลขบันทึก

382509

เขียน

07 Aug 2010 @ 10:45
()

แก้ไข

08 May 2012 @ 11:33
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
อ่าน: คลิก