กำหนดการค่ายพุทธบุตร 3 วัน (เฉพาะกลางวัน)

อบรมจริยธรรมค่ายพุทธบุตร

กิจกรรมวันที่หนึ่ง 

เวลา  09.00  น. พิธีเปิด

                      - พิธีกรดำเนินรายการ
                      - ประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                      - ประธานสงฆ์กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย
                      - ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงาน
                      - นำรายชื่อผู้เข้าอบรมมาถวายประธานฝ่ายสงฆ์
                     พิธีมอบตัวเป็นศิษย์
 
                    - ตัวแทนนักเรียนกล่าวคำมอบตัวเป็นศิษย์
                      - นักเรียนอาราธนาศีล, สมาทานศีลพร้อมกัน
                      - ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล, กล่าวต้อนรับ

เวลา  10.30 – 11.30  น.  
                     ปฐมนิเทศ
 
                      - จัดแถว/จัดกลุ่ม
                      - กฎระเบียบ/กติกาสัญญาใจ
                      -  แนะนำพระวิทยากร
เวลา  11.30 – 13.00 น. 
                      - รับประทานอาหาร/พัก
เวลา  13.00 – 13.30 น.    
                      - กิจกรรมนันทนาการ (สอดแทรกคุณธรรม)
เวลา  13.30 – 14.30 น.  
                       - มารยาทชาวพุทธและศาสนพิธีเบื้องต้น
เวลา  14.30 – 15.30 น.    
                       - ทำวัตรเย็น/วิถีแห่งสติตามแนวสติปัฏฐาน 4 (ภาวนา)

 

กิจกรรมวันที่สอง

เวลา  08.30 – 09.30 น.     ทำวัตรเช้า/จิตภาวนา
เวลา  09.30 – 10.00 น.     กิจกรรมนันทนาการ (สอดแทรกคุณธรรม)
เวลา 10.00 – 11.30 น.      สาระธรรมถามตอบ  “ปุจฉา-วิสัชนา” 
เวลา  11.30 – 12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา  12.00 – 13.00 น.     พักผ่อน
เวลา  13.00 – 14.30 น.     กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/กิจกรรมเพื่อน
เวลา  14.30 – 15.30 น.     ทำวัตรเย็น/วิถีแห่งสติตามแนวสติปัฏฐาน 4 (ภาวนา) 

กิจกรรมวันที่สาม


เวลา  08.30 – 09.30 น.     ทำวัตรเช้า/วิถีแห่งสติตามแนวสติปัฏฐาน 4 (ภาวนา)
เวลา  09.30 – 10.00 น.     กิจกรรมนันทนาการ (สอดแทรกคุณธรรม)
เวลา 10.00 – 11.30 น.      กิจกรรมศึกษาปัญหาสังคม/นำเสนองาน/ทอดผ้าป่ากิเลสเวลา  11.30 – 12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา  12.00 – 13.00 น.     พักผ่อน
เวลา  13.00 – 14.00 น.     บรรยายพิเศษ
เวลา  14.00 – 15.30 น.     พิธีขอขมาคุณครูอาจารย์ และพระอาจารย์
                                    สัญญาใจ/อธิษฐานจิตเพื่อชีวิตใหม่  

                   พิธีปิดการอบรม
                    
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                    - ประธานสงฆ์ กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย
                    - เจ้าของโครงการกล่าวสรุปงาน
                    - ประธานกล่าวขอบคุณพระวิทยากร/กล่าวปิดโครงการ
                    - ประธานสงฆ์มอบวุฒิบัตร (ถ้ามี) /ให้โอวาท/มอบนักเรียนคืนคณะคุณครู

                     - สรรเสริญพระบารมี
                   เสร็จพิธีการอบรม
หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่

                                               

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมวัดควนคลัง

คำสำคัญ (Tags)#ค่ายพุทธบุตร

หมายเลขบันทึก: 382486, เขียน: 07 Aug 2010 @ 09:20 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 23:20 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)