นายวราภัทร เพชรไท

 
     

      เรื่องราวความสำเร็จหรือความภาคภูมิใจของชาวมมส.ที่ได้รับการคัดเลือกจาก กลุ่ม 2 คนแรก ชื่อนายวราภัทร เพชรไท กลัว" กลุ่มนี้เลือกจากคนที่พูดน้อยครับ

     คนเล่าชื่อเล่น ชื่อ "เขต" นะครับ เป็นเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สำนักหอพักครับ

     คุณเขตเป็นคนชอบอ่านหนังสือ จึงเทียวไปร้านหนังสือ  อยู่บ่อยๆ และมีความคิดว่า วันหนึ่งอยากมีหนังสือเป็นของตนเองไปวางในชั้น เลยมีความตั้งใจที่จะเขียนหนังสือ

    คุณเขตก็เริ่มหัดขีดๆ เขียนๆ แรกๆ ก็เขียนได้ 2-3 บรรทัดก็หยุด อารมณ์มันไม่ได้

    คุณเขต เรียนมาทางวิทยาศาสตร์ แต่ไม่ค่อยชอบทางด้านวิทยาศาสตร์ ชอบงานด้านศิลปะ

    เริ่มเขียนหนังสือมาเรื่อยๆ ตั้งแต่ ปี 1 -ปี 4 และหลังจากจบมาอีก 2-3 ปี ก็ได้ทำงานศิลปะ กับพวกพี่ๆ  และได้มีหนังสือไปวางบนแผง นี่คือความภาคภูมิใจเล็กๆ ที่คุณเขตได้เล่า

    หนังสือเล่มแรกมีชื่อว่า "เธอปลูกดอกรักไว้ในใจฉัน"

    สำหรับวิธีการที่ทำให้สำนักพิมพ์รับพิมพ์ ก็คือ เขียนส่งไปหลายๆ สำนักพิมพ์ หรือตามนิตยสารที่เขารับสมัครครับ หนังสือที่คุณเขตเขียนนี่ไม่ได้ทำคนเดียวนะครับ แต่ทำเป็นกลุ่ม

    ตอนแรกๆ ก็ส่งไปเป็นบทกวี บทความสั้นๆ ส่งไปยังหนังสือพิมพ์...พยายามไปเรื่อยๆ แล้วเราก็จะรู้จักวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ  สุดท้ายก็ได้รับการช่วยเหลือจากพี่ๆ ที่สำนักพิมพ์

      สำหรับ Core competency น่าจะเป็นเรื่องของ "การทำงานอย่างต่อเนื่อง" ครับ