ฝึกเขียนบันทึกความรู้

ฝึกเขียนงานจากการตอบคำถามง่าย ๆ 6 ข้อ ก็ทำให้บันทึกเหตุการณ์ได้เห็นเป็นเรื่องราวได้

   จากที่ได้ ไปฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2549  ณ  ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 นั้น  ขณะนั่งฟังการสรุปผลบทเรียนของแต่ละกลุ่ม ทำให้เกิดข้อคิดเกี่ยวกับการเขียนบันทึกงานที่เราทำที่เป็นองค์ประกอบในการเขียนคือ

     1)  สิ่งที่คาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง?

     2)  สิ่งที่ดำเนินการจริงมีอะไรบ้าง? (ขณะทำจริง)

     3)  ปัจจัยเสริมหนุนที่ทำให้งานบรรลุผลต้องใช้อะไรบ้าง?

      4)  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากทำงานเสร็จแล้วมีอะไรบ้าง?

     5)  ปัญหาการแก้ไขที่ต้องทำมีอะไรบ้าง?

     6)  ข้อเสนอแนะในการทำงานให้เกิดขึ้นได้จริงและเป็นข้อเตือนสติมีอะไรบ้าง?

   เป็นตัวอย่างของการวางและเขียนงานที่มีองค์ประกอบง่าย ๆ โดยเขียนเล่าให้ฟังในลักษณะของการตอบคำถามดังกล่าวข้างต้น.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติความเห็น (0)