ขอความคิดเห็นจากทุกท่านให้เข้ามาแบ่งปันความรู้ ว่านักพัฒนาทุนมนุษย์ ที่ควรคู่การบริหารการเปลี่ยนปลง ต้นแบบความดีงามของสังคมไทย ต้องมีความรอบรู้ และเชี่ยวชาญในด้านใด(ประสบการณ์ ภาษา เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมฯลฯ) เข้ามาช่วยออกแบ

  ติดต่อ

  นักพัฒนาทุนมนุษย์ ที่ควรคู่การบริหารการเปลี่ยนแปลง ต้นแบบความดีงามของสังคมไทย ต้องมีความรอบรู้ และเชี่ยวชาญในด้านใด เข้ามาออกแบบความคิดร่วมกันเพื่อพัฒนานักพัฒนาทุนมนุษย์ต้นแบบของไทย รองรับสู่การแข่งขันในระดับสากล ด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์ขอความคิดเห็นจากทุกท่านให้เข้ามาแบ่งปันความรู้ ว่านักพัฒนาทุนมนุษย์ ที่ควรคู่การบริหารการเปลี่ยนปลง ต้นแบบความดีงามของสังคมไทย ต้องมีความรอบรู้ และเชี่ยวชาญในด้านใด(ประสบการณ์ ภาษา เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมฯลฯ) เข้ามาช่วยออกแบบแสดงความคิดเห็นร่วมกันเพื่อการพัฒนานักพัฒนาทุนมนุษย์ต้นแบบของสังคมไทย รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องต่อแผนยุทธ์ศาสตร์ชาติเพื่อพัฒนาประเทศก่อนเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี ค.ศ. 2015 ว่าเราต้องเตรียมตัวอย่างไร?  

การพัฒนาทุนมนุษย์

รากฐานในการพัฒนาองค์กร สังคม

 และประเทศชาติให้เกิดความยั่งยืน เป็นรากฐานทางด้านเศรษฐกิจ

สังคม การค้าแข่งขัน รองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ

ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนเป็นสำคัญ

 

"ทรัพยากรมนุษย์ คือ สินทรัพย์ที่ประเมินค่ามิได้

การพัฒนาทุนมนุษย์จะส่งผลให้เกิดทรัพย์สินทางปัญหา ทรัพย์สินทางสังคม
และเครือข่ายที่มีคุณค่าต่อตัวทรัพย์ ต่อองค์กร ต่อสังคม ส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศในระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไป"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 381741, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #นักการเจ้าหน้าที่ นักบริหารงานธุรการ ระบบการพัฒนาทำต้นแบบการจัดการงานบุคคล#นักบริหารงานบุคคล นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ต้นฉบับการบริหารการเปลี่ยนแปลง#นักฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ผู้สร้างรากฐานสังคมไทย#นักพัฒนาทุนมนุษย์ต้นแบบของสังคมไทย มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมการบริหารคน และพัฒนาองค์กร

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (3)

สวัสดีครับ 

           ก่อนทีจะเข้าประเด็นความคิดเห็น ก็ขออภัยก่อนะครับว่าผมไม่ใช่ปราชญ์ทางทางการพัฒนามนุษย์   แต่ผมเคยเพิ่มทุนให้แก่มนุษย์ หรือนัยหนึ่งทุนมนุษ์ในหลายประเด็นมาก่อน   แต่โจทย์นี้ผมก็วิเคราะห์ไปตามคนร่วมแบ่งปันนะครับ  ซึ่งมีโอกาสที่จะผิดประเด็นสูงมากก็ตาม  แต่เป็นโจทย์ที่ท้าทายที่ผมจะผ่านไปไม่ได้แน่นอน

          นักพัฒนาทุนมนุษย์ต้องมีความรอบรู้เรื่องใด   ผมว่าให้มองที่ทุนมนุษย์ครับ  ว่าเป็นประเภทไหน  ถ้าทุนมนุษย์เป็นครู    นักพัฒนาก็ต้องรอบรู้ในเรื่องครู  ถ้านักพัฒนาต้องรอบรู้ครอบจักรวาล  ก็หายาก  กว่าจะได้พัฒนาก็ใช้เวลารอคอย   นักพัฒนาที่รอบรู้เฉพาะทางเฉพาะทุนมนุษย์แต่ละประเภทมีมากมากมายในประเทศไทย  แต่ไม่ได้มีโอกาสอยู่ในทะเบียนนักพัฒนา หรือนัยหนึ่งก็คือเป็นนักพัฒนาที่ด้อยโอกาสนั่นเองครับ    คนไทยเราพอใครเด่นขึ้นมาสักคนก็เป็นที่สนใจของสังคมเชิญให้ไปพัฒนาทุนมนุษย์ก็มีเป็นแบบอย่างอยู่มากมาย  แต่นาน จะมีสักท่านหนึ่ง  ดูอย่าง พระคุณท่าน ว.วชิรเมธี  ท่านเป็นพระนักพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีค่ายิ่งของเราชาวไทยรูปหนึ่งที่หาใครจะไปเที่ยบความสามารถของได้ยากยิ่ง   แต่ทุนมนุษย์บางทุนท่านน่าจะพัฒนาไม่ได้  ซึ่งมันมีอง เช้ามาเป็นประเด็นที่ค์ประกอบตัวอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องไม่สามารถดำเนินการได้

         โดยสรุปคือนักพัฒนาทุนมนุษย์ต้องมีความรู้ตามกลุ่มทุนมนุษย์ที่จะไปพัฒนา  รู้จริง  รู้ลึก  ถึงจะพัฒนาทุนมนุษย์ให้สำเร็จได้

ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งครับ....เป็น การแบ่งปันความรู้ที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งสำหรับสังคม นักพัฒนาทุนมนุษย์ น่ายกย่อง และเป็นแบบอย่างทางความคิดที่ตรงประเด็น

ขอขอบพระคุณอีกครั้ง

อ.ภูชิสสื

นักพัฒนาทุนมนุษย์ ต้องเตรียมความพรั่งพร้อมทุกด้าน อาทิ ต้องเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง กล้าเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จ กล้าคิดต่าง คิดนอกกรอบ คิดเชิงบวก , ต้องเชี่ยวชาญในงานนั้นๆ รู้รอบในทุกด้าน สามารถแก้ปัญหาในด้านการบริหารจัดการสู่ความสำเร็จได้เป็นอย่างดีเลิศ , คิดในแง่มุมการเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ เป็นผู้ร่วมคิด ทำ ปฏิบัติในงาน เป็นเจ้าของกิจการร่วม , นั่งกลางใจทุกคน มิใช่นั่งบนหัวคน รัก ศรัทธา ให้เกียรติ สร้างความดีงามต่อสังคม สุดยอดนักพัฒนาทุนมนุษย์