ในช่วงงบประมาณปี49     ทางสถาบันอยากให้มีการใช้ Home Cให้ครบตามcompetency ของโปรแกรม     งานนี้ทางศูนย์ข้อมูลที่เราจะตั้งขึ้นโดยมีคุณหมอนภาเป็นเจ้าของภารกิจและคุณหมอชยนันท์จะมาช่วยสถาบันพัฒนา     ดิฉันด้องขอขอบคุณ     เราจะมีคนมาช่วยพัฒนาข้อมูลที่ยังรอคอยการดูแลอย่างเป็นระบบ    และคงต้องอาศัยการใส่ข้อมูลของเจ้าหน้าที่แทนการเขียนและเก็บด้วยมือในเวลาreal  time       ดิฉันอยากให้พวกเราช่วยกันแนะนำ    ใช้งาน  และบ่นไปทางintranet   เพื่อพัฒนางานได้เร็วขึ้น       ขณะนี้ทางห้องยาก็รายงานและแก้ไขระบบที่ยังไม่สมบูรณ์และรายงานให้ดิฉันทราบทางintranet     งานเวชสถิติกำลังพัฒนาระบบรายงานให้ได้ตามเจ้าของงานที่จะนำข้อมูลไปใช้              ดิฉันจะพยายามช่วยแก้ไขงานที่ติดขัดให้เร็วขึ้น