รางวัลที่เหนือความคาดหวัง

เมื่อสัมผัสกับบรรยากาศของการรับรางวัล รู้สึกปิติยินดีและรับรู้ถึงความภาคภูมิใจของทุกคนที่เกี่ยวข้อง

          เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2549 ดิฉันได้ไปรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเลื่อนมาจากวันที่ 1 เม.ย. 2549 (ทุกปีแจกในวันข้าราชการพลเรือน) สิ่งที่ดิฉันอยากบันทึกไว้คือ เป็นรางวัลที่ดิฉันไม่เคยคาดคิดหรือไม่เคยคาดหวังไว้ในชีวิตการทำงานเลย เพราะดิฉันรู้สึกว่าตนเองยังไม่เหมาะสมกับรางวัลนี้

          ท่านแรกที่ต้องกล่าวถึงและต้องขอขอบคุณ คือ คุณหมอศิริวรรณ สิริกวิน ที่ท่านเป็นพลังสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการ, สนับสนุนและส่งเสริม ดิฉันจึงได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้

          เมื่อไปสัมผัสบรรยากาศของการรับรางวัล เห็นความปลื้มปิติยินดีของผู้คนในงาน ทั้งตัวผู้รับรางวัลและญาติๆ จึงรู้ว่าเป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจและสร้างความปิติยินดีแก่ผู้คนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ดิฉันมีกำลังใจเพิ่มขึ้นและได้ตั้งปณิธานไว้ว่าจะพยายามทำแต่สิ่งที่ดีๆ เพื่อองค์กรต่อไปโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและสิ่งที่จะมาบั่นทอนกำลังใจที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

          ขอบคุณสถาบันบำราศฯ ที่ให้โอกาสดิฉันได้ทำงานอย่างมีความสุข,

ขอบคุณท่านผอ.ที่ชี้แนะในเรื่องการทำงานและการครองตน,

ขอบคุณพี่เยาวรัตน์ที่ได้ไปร่วมแสดงความยินดีในวันรับรางวัลด้วยค่ะ,

ขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่ปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเข้าใจและเป็นกำลังใจ,

ขอบคุณน้องๆ ในศูนย์พัฒนาคุณภาพทุกท่านที่ช่วยงานด้วยความเต็มใจเสมอมา,

และท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึง ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์พัฒนาคุณภาพความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 
     ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
เขียนเมื่อ 
ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
อัจฉรา
IP: xxx.121.104.108
เขียนเมื่อ 
 ยินดีกับมอมด้วยค่ะ           หมอจะนำประวัติที่ส่งไปให้กรมและรูปให้หนูเล็กหน้าห้องรวมไว้ในBlog ที่จะรวมเป็นแฟ้มบุคคลของสถาบันที่เคยได้รับรางวัลค่ะ
เขียนเมื่อ 
ขอเป็นตัวแทนน้องๆศูนย์พัฒนาคุณภาพ แสดงความยินดีกับพี่มอมด้วยค่ะ  และขอกราบขอบคุณพี่มอมที่เป็นกัลยาณมิตรกับน้องๆเสมอมาค่ะ
พี่นันท์
IP: xxx.121.35.86
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีกับมอมด้วยนะคะ 

"เพชรอยู่ที่ไหนก็เป็นเพชรค่ะ"

อ้อม
IP: xxx.157.42.84
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีกับพี่มอมด้วยนะคะ  พี่มอมสมควรได้มาตั้งนานแล้ว   เพราะพี่มอมมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกอย่างที่ทุกคนน่านำเอามาเป็นแบบอย่างในการทำงาน มีความอดทนสูง ไม่ท้อต่อปัญหาและอุปสรรค มีเมตตาต่อน้องๆ หรือผู้ที่ใกล้ชิดทุกคน

เขียนเมื่อ 
กราบขอบพระคุณ คุณชายขอบ, ท่าน ผอ.บวร, ท่าน ผอ.อัจฉรา, ปิ่ง, พี่นันท์ และอ้อม มากๆ นะคะ ที่ร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจค่ะ