บันทึกเล็ก ๆ งานกิจกรรม

แดนไท
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เอาหัวใจใส่กับงาน

 

ประชุมกลุ่มงานกิจกรรมนิสิต  

วันที่ 22 กรกฎาคม 2553 

ผู้ร่วมประชุม

นายณัฐภูมินทร์  ภูครองผา     หัวหน้างานกิจกรรมบุคลิกภาพ มารยาทนิสิต

นางเยาวภา  ปรีวาสนา            หัวหน้างานกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

นายสมปอง  มูลมณี                หัวหน้างานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และสิ่งแวดล้อม

นายสุริยะ  สอนสุระ               หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรนิสิต 

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดราชการ)

นายพนัส  ปรีวาสนา                   หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนิสิต   

นายรุ่งโรจน์  แฉล้มไธสง   หัวหน้างานวิชาการและนิสิตสัมพันธ์ 

เริ่มประชุมเวลา 09. 00 น.

 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ จากสมาชิกผู้ร่วมประชุม

คุณเยาวภา  ปรีวาสนา   แจ้งกำหนดประชุมนิสิตโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วันที่ 20 กรกฎาคม 2553  เรื่องงบประมาณที่เหลือในส่วนของวงแคน ให้งบประมาณไว้ 20,000 บาท โดยให้นิสิตร่วมกันตัดสินใจว่าจะ จัดเป็นโครงการ ฟื้นฟูกระบวนรำและดนตรี หรือ ซื้อเครื่องดนตรี 

 

นิสิตโควตาศิลปวัฒนธรรม ร่วมงานส่งเสริมศิลปวัฒธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 11   ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่  20-22 ตุลาคม 2553 

 

กิจกรรมงาน เทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 17-22 ตุลาคม 2553

 

กิจกรรม งาน ไทย-ลาว สัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2553 

 

แจ้งเรื่องการเดินทางไปแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม มีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงสถานที่ จาก ประเทศจีน เป็นประเทศเวียดนาม แทน เนื่องจากความไม่สะดวกบางประการ 

 

ในปีการศึกษา 2554  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพงาน ศิลปวัฒนธรรม ไทย-ลาว สัมพันธ์  

คุณณัฐภูมินทร์ ภูครองผา แจ้งนำนิสิตร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาร่วมกับชุมชนธัญญาวาส 3,4  เพื่อทอดถวาย ณ วัดป่าศุภมิตร วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 บริเวณศาลากลาง (หลังเก่า)

นำนิสิตร่วมเวียนเทียน ณ พระบรมธาตุนาดูน วันที่ 26 กรกฎาคม 2553 รถออกจากกองกิจการนิสิต เวลา 14.00 น.

 

คุณสุริยะ สอนสุระ แจ้งเดินทางไปสำรวจค่ายเทา-งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 14  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2553

 

มติ  : ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อร่วมพิจารณา

นายสมปอง  มูลมณี  เสนอประเด็นเพื่อร่วมปรึกษาหารือเรื่องกิจกรรมลมหายใจปัญญาชนคนชาวค่าย ซึ่งองค์การนิสิต ได้กำหนดเบื้องต้นว่าจะจัดกิจกรรมในวันที่ 8 สิงหาคม 2553  แต่เนื่องด้วยในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น อยู่ในช่วงการสอบของนิสิต และเกรงว่านิสิตจะเดินทางกลับบ้านเนื่องในวันแม่แห่งชาติเสียหมด  กอร์ปกับต้องเตรียมทำหนังสือ เรื่องเล่าเร้าพลัง ให้กับนิสิตที่ร่วมกิจกรรม จึงเห็นควรให้เลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวออกไปเป็นเวลา ปลายเดือน สิงหาคม  2553

มติ : ที่ประชุมเห็นชอบให้พูดคุยกับองค์การนิสิต

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)

ปิดการประชุม เวลา 09.40 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แดนไทความเห็น (1)

เเวะมาทักทายค่ะเเม่น้องเเดน น้องดิน หายไปนานนะคะไม่ได้มาเขียนบันทึก ดีใจที่ได้เจอกันอีกค่ะ

หมายเลขบันทึก

380728

เขียน

02 Aug 2010 @ 15:11
()

แก้ไข

26 May 2012 @ 13:19
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก