เปิดบริการแล้วสำหรับโครงการเงินกู้ ชพค โครงการ6

สมาชิกสามารถส่งแบบฟอร์มและเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ สกสค. จังหวัดที่ท่านสังกัด

http://otep101.com/index.html 

http://otep-kk.org/chps2-2.pdf

ท่านสามารถ ดาวโหลด์เอกสารได้ที่

http://www.otepchumphon.com/cpk/cpk6/shest%20for%20borrow.pdf

http://www.otepchumphon.com/cpk/cpk6/form%20borrow%20cpk%206.pdf

http://www.otepchumphon.com/cpk/cpk6/accout%20cutting.pdf

http://www.otepchumphon.com/cpk/cpk6/condition.pdf

http://www.otepchumphon.com/cpk/cpk6/insurnace.pdf

http://www.otepchumphon.com/cpk/cpk6/Question.pdf