วันเวลา ล่วงเลยผ่าน

มีเมื่อวานนี้ มีวันนี้

และก็ต้องมีวันพรุ่งนี้

คนเรา....ต้องต่อสู้

ทำวันนี้....ให้ดีที่สุด

เพื่อวันพรุ่งนี้...ที่ดีกว่า