ในปัจจุบัน  IT  เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น  คำคำหนึ่งที่มักได้ยินกันหนาหูมากขึ้น 

คือ "สังคมออนไลน์" สังคมออนไลน์หรือ Social Network เข้ามามีบทบาทมากเสีย

เหลือเกิน ไม่ว่ากลุ่มใด ๆ ก็รู้จักคำคำนี้  คุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณได้เป็นส่วนหนึ่งหรือยังไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวเลย  สิ่งที่เกิดขึ้นเราควรที่จะรับมือหรือต่อต้านสิ่งเหล่านี้ดีละ ...........