Oracle

pinkzaii
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Oracle E-Business Suite

โปรแกรม ERP ยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มแรก Oracle รู้จักในฐานะซอฟท์แวร์ด้านระบบฐานข้อมูล (Database) จนต่อมาได้มีการพัฒนาซอฟท์แวร์ด้าน ERP ขึ้นเพื่อเป็นผู้นำด้าน IT ของธุรกิจประเภทต่างๆ

สำหรับ Oracle E-Business Suite คือ ชุดของ application software ที่ประกอบด้วย ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP), CRM และSCM โดยยังแบ่งสายผลิตภัณฑ์ออกเป็นย่อยๆอีก คือ Oracle Financials, Logistic, Sales, HR และอื่นๆ โดยในแต่ละสายผลิตภัณฑ์ก็จะมีโมดูลย่อยๆอีกมากมาย ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกที่จะซื้อ License ของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ได้ตามความต้องการ

ซอฟท์แวร์มาตรฐานและทีมงานคุณภาพ 

ด้วยความมั่นคงของ ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น ที่มีลูกค้ากว่า 250,000 ราย กระจายอยู่ใน 145 ประเทศทั่วโลก และทำธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 14 ปี ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า จะได้ซอฟท์แวร์บนเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีเสถียรภาพ และด้วยทีมงานคุณภาพของอินโนว่า ซอฟท์แวร์ ในการให้คำปรึกษาและการติดตั้งระบบ ตลอดจนการฝึกอบรม ที่จะสร้างความมั่นใจแก่ท่านในการใช้ Oracle e-Business Suite Special Edition เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุน การดำเนินธุรกิจของท่าน ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในยุคของการแข่งขันด้วยเทคโนโลยี อย่างก้าวหน้าเช่นทุกวันนี้

จุดเด่นของ Oracle E-Business Suite

คือ มีเทคโนโลยีที่ปรึกษาด้านข้อมูลที่ชื่อ “Daily Business Intelligence” ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้อง เหมาะสม ในเวลาที่ต้องการแบบเรียลไทม์ อันจะทำให้สามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจที่ดีกว่าและเร็วกว่าคู่แข่งได้ และยังช่วยให้สามารถควบคุมกระบวนการดำเนินธุรกิจให้สามารถบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งใจไว้ได้อีกด้วย 

โมเดลการเก็บข้อมูลของ Daily Business Intelligence ทุกข้อมูลทางธุรกิจจากฝ่ายต่างๆในบริษัท จะมารวมกันอยู่ ณ จุดๆ เดียว (Single, Global Database) อย่างเป็นระบบ ทำให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ไม่หลากหลาย การบริหารจัดการและการดึงมาใช้ก็ทำได้ง่าย ไม่ซับซ้อน 

ครอบคลุมทุกระบบงานในองค์กร

Oracle ออกแบบระบบ ERP ให้เชื่อมโยงระบบงานขนาดใหญ่ทุกส่วนขององค์กรเข้าด้วยกัน เพื่อให้ข้อมูลไหลเวียนถึงกันได้โดยสะดวกโดยไม่สะดุด ทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยข้อมูลการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงตรงถึงฝ่ายบริหารในรูปแบบที่เป็นภาพรวมเพื่อการบริหารจัดการอย่าง Real Time

Oracle ERP แบ่งเป็นระบบใหญ่ได้ 5 ระบบ เริ่มตั้งแต่

ระบบการบริหารการรับคำสั่งซื้อ (Sales Order Management), เชื่อมโยงกับ

ระบบการจัดการสินค้าและวัสดุ (Material Management) และต่อเนื่องกับ

ระบบการผลิต (Manufacturing) และต่อไปยัง

ระบบการจัดซื้อ (Purchasing) ข้อมูลทั้งหมดจะไหลเวียนถึงกันและไปรวมกันที่

ระบบการเงินและบัญชี (Finance and Accounting)

ซึ่งสนับสนุนกระบวนการทำงานจากต้นจนถึงปลายในส่วนต่างๆขององค์กรได้อย่างชัดเจนคือ

  • การรับคำสั่งซื้อจนถึงการชำระเงิน
  • การสั่งซื้อจนถึงการชำระเงินให้ vendors
  • ลูกค้าสั่งซื้อจนถึงการส่งมอบสินค้า
  • การวางแผนการผลิตจนสำเร็จเป็นสินค้า
  • การบริหารเงินสด
  • การบริหารสินค้าคงคลัง
  • การบริหารการเงิน
  • โอกาสในการขายจนถึงการปิดการขาย
  • คำขอบริการจนถึงการให้บริการเสร็จสิ้น

ลักษณะเด่นของ Oracle e-business Suite Special Edition

1.เป็นสถาปัตยกรรมเปิด (Open Architecture) ที่สามารถต่อเชื่อมกับ Application อื่นๆตามมาตรฐานสากลได้ กล่าวคือ รองรับมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards) เช่น Web service, SOAP, LDAP, JAVA, SQL, EDI, XML รองรับมาตรฐานเอกสารทางอิเลคทรอนิกส์ ที่ใช้ในการติดต่อทางธุรกิจระหว่างองค์กร และ รองรับการต่อเชื่อมกับ Application อื่นๆด้วย 9iAS Platform เช่นต่อเชื่อมกับ People Soft, JDE, SAP, Siebel ฯลฯ

2.มีข้อมูลภาพรวมในระดับยุทธศาสตร์ เพื่อการบริหารจัดการ ที่เชื่อมโยงโดยตรงถึงข้อมูล ระดับปฏิบัติการ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Oracle ERP โดยไม่ต้องเสียเวลาและงบประมาณในการจัดทำ Data Warehous

3.สามารถเลือกใช้ฮาร์ดแวร์บนแพลทฟอร์มลีนุกซ์ ทำให้ประหยัดงบประมาณได้มาก

4.รองรับการทำงานบนอินเตอร์เน็ตอย่างแท้จริง (Web-based Application)

5.ได้รับการพัฒนาโดยรวบรวม Business Best Practices ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากประสบการณ์ขององค์กรธุรกิจชั้นนำทั่วโลก เข้ามาอยู่ใน ERP Package อันเดียวกัน

Oracle E-Business Suite จะช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น อย่างไร

1.เพื่อผู้บริหารเห็นภาพรวมทั้งบริษัท ได้อย่างแม่นยำ ฉับไว

2.รวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายในส่วนงานต่างๆ ให้เป็นระเบียบ และใช้งานได้เชื่อมโยงกัน

3.ข้อมูลและประวัติลูกค้าได้รับความดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี สามารถนำมาเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการตลาด

4.วิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจในองค์กรได้อย่างฉับไว แม่นยำ

5.เพิ่มผลประกอบการ และทำธุรกิจให้เป็นเรื่องง่าย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Software เพื่อการบริหารจัดการทางธุรกิจ Oracle E-businuss Suiteความเห็น (0)