ข้อมูลพิเศษ ดีงพลังศักยภาพ ฯ


เก็บสะสมข้อมูลพิเศษ ดีงพลังศักยภาพ ฯ

              1. การอ่านที่มีคุณภาพสูงนั้น คือการอ่าน 3 รอบ หรืออ่านแบบ 3 ขั้นตอน ได้แก่

                 1) อ่านเพื่อจับประเด็น อ่านด้วยความเร็วสูง สำหรับรอบแรก

                 2) อ่านเพื่อทำความเข้าใจ อ่านด้วยความสนใจ ใช้บันทึกช่วยจำด้วย นับเป็นการอ่านรอบที่สอง

                 3) อ่านทบทวนความจำ ใช้วิธีดึงพลังศักยภาพการอ่านเข้าช่วยด้วย มีการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อสร้างผลลัพธ์ด้วยอย่างเป็นวงจรครบเครื่อง นับเป็นการอ่านรอบที่สามครับ

              2. ฝึกความคิดเชิงเหตุผล เปรียบเทียบ และวิเคราะห์ เพื่อช่วยทำความเข้าใจ และช่วยจำ

                  1) การคิดเป็นเหตุและผล แต่ถ้าเป็นผลที่เกิดจากหลายสาเหตุให้ใช้ผังก้างปลาเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยด้วย

                  2) คิดเปรียบเที่ยบความแตกต่าง ความคล้ายคลึง ความเหมือน ในบางกรณีอาจต้องมีการถ่วงน้ำหนักตามลำดับประเด็นสำคัญด้วย ก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจ รู้จักแยกแยะเพื่อช่วยจำ และช่วยการตัดสินได้ดีด้วย

                  3) คิดวิเคราะห์ ด้วยเครื่องมือ 5W-2H ก็จะช่วยจำ ช่วยทำความเข้าใจในทางลึก และช่วยเรียบเรียงเป็นเรื่องเล่าได้ดีด้วย :

                      -  5W ได้แก่:  What,  Who,  When,  Where,  Why

                      -  2H ได้แก่:  How To,  How Many (How Mush)

 

             3. จำหนังสือเป็นเล่มด้วยตัวเลข "ความลับของสมอง เรียนอย่างไรให้สมองมีความสุข"

                 18 28 39 58 68 75 79 110 115 123 145 155                  (นับจำนวนตัวเลข  7X2 =14; 5X3 = 15;  14 + 15 = 29)

             4. จำหนังสือเป็นเล่มด้วยตัวเอง "ความลับของสมอง ทำงานอย่างไรให้สมองมีความสุข"

                  18 34 74 106 116 120 145 154 162 185 (3X2 = 6; 7X3 = 21;  6 + 21 = 27)

            หมายเหตุ รวมหนังสือ 2 เล่ม = 29 + 27 = 56 ตัวเลบ

             5. ตัวเลขที่ใช้ได้บ่อย ที่น่าสนใจ

                 3 1007 00074 736 4 1020 00001 850 1 1007 00605 212

                 1668 4800 1620 2753 6770 0488 883 7950 883 9549

                 447 5887 109 1 83696 5 013 2200 415 375 915 16 1016

                 17 11 23 56 71 (รวม ตัวเลขข้อ 5. = 126;  รวมตัวเลข ข้อ 3. + 4. + 5. = 126 + 56 = 182)

 

             6. จำตัวอักษรกลาง สูง และต่ำ พยัญชนะไทย เดิมมี 44 ตัวอักษร เดี๋ยวนี้เลิกใช้ 2 ตัว คือ "ฃ" และ "ฅ" ดังนั้น คงเหลือที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้ คือ 42 ตัวอักษร ซึ่งแบ่งออกเป็น

                  อักษรกลาง 9 ตัว ได้แก่ ก จ ด ต ฎ ฏ บ ป อ

                                            วิธีจำ ไก่ จิก เด็ก ตาย บน ปาก โอ่ง

                  อักษรสูง 10 ตัว ได้แก่ ห ฉ ฝ ส ศ ษ ผ ข ถ ฐ

                                             วิธีจำ ให้ ฉัน ฝึก สอน เผื่อ เขา ถึง ไหน ?

                  อักษรต่ำ 23 ตัว ได้แก่  ค ฆ ช ฌ ม ง ล ฬ น ณ ฮ ย ญ ฟ พ ภ ท ฑ ฒ ธ ว ซ ร

                                            วิธีจำ ใคร ฆ่า ช้าง ม้า งู ลิง นกฮู ยักษ์ไฟทอง

                                                     วิ่ง ซึ่ง เร็ว

                 หมายเหตุ รวมอักษร = 9 + 10 + 13 = 42 ตัวอักษร

 

              7. จำตัวอักษรจีนที่คล้ายกัน  形(xíng) 似(sì) 字(zì)

                  1) A & B = 9X2 = 18 :

      比(bǐ) 毕(bì) 爱(ài) 白(bái) 表(biǎo) 辨(biàn) 辩(biàn) 巴(bā) 包(bāo)  

 ≠

คำสำคัญ (Tags): #123
หมายเลขบันทึก: 377394เขียนเมื่อ 21 กรกฎาคม 2010 11:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 เมษายน 2012 03:06 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี