งานแปล e-learning

หลักการ e-learning
สรุป ( หน้า 8 10 ) ความสามารถของ E-learning   ส่วนประกอบสำคัญทั้ง 7 ขั้นตอนของเทคโนโลยี การสร้าง E-learning หมายถึง ความสามารถในการรวบรวม ที่เป็นกลุ่มกันเป็นการออกแบบการเรียนรู้ที่มีความสำคัญดังนี้ 1. การออกแบบบทเรียน 2.ส่วนประกอบมัลติมีเดีย 3.เครื่องมือบนอินเตอร์เน็ต 4. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์บันทึก 5. การเชื่อมต่อและโพไวเดอร์ 6. ผู้จัดทำ / จัดการโปรแกรม / วางทรัพยากร / ซอฟแวร์ / และมาตรฐาน 7. เครื่องแม่ข่ายและโปรแกรมเชื่อมต่อ ลักษณะพิเศษของ e-learning  เป็นการจัดการโปรแกรมที่สามารถกำหนดหน้าตาลักษณะพิเศษได้มากมาย เป็นโปรแกรมที่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ มีการเชื่อมโยงรายวิชา  มีการเรียนรู้แบบออนไลด์ได้ทั่วทุกมุมโลก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางสาวกนิสรา มากงามความเห็น (0)