การจัดการความรู้ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ความก้าวหน้าของการนำการจัดการความรู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU_KM

 ทีมงานจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมข้อมูลสำหรับเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ (UKM ในวันที่ ๑๓-๑๕ ก.ค ๒๕๔๙) เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลเบื้องต้น ศูนย์บริการวิชาการจึงได้ขอข้อมูลความก้าวหน้าในการนำ "การจัดการความรู้ มาเป็นเครื่องมือ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น" หน่วยงานที่ส่งมาถึงศูนย์บริการวิชาการในวันนี้ คือ

 ๑.หน่วยตรวจสอบภายใน

 ๒.ศูนย์วิจัยออทิสติก

 ๓.ศูนย์วิจัยและพัฒนา คณะเทคนิคการแพทย์

 ๔.ศูนย์คอมพิวเตอร์

 ๕.ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์

 ๖.สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

 ประโยชน์ของข้อมูลดังกล่าวจะรวบรวมเพื่อเตรียมการรายงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร) เป็นผลงานของไตรมาสที่สามต่อไปด้วยครับ

 ส่วนรายชื่อท่านที่จะไป "เสวนา UKM " มัดังนี้ครับ

 ๑.รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร(คุณเอื้อ)

 ๒.รศ.นสพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ กรรมการสภา และ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์(คุณเอื้อ-อำนวย)

 ๓.ผศ.ดร.เกษม นันทชัย คณบดี คณะเทคโนโลยี (คุณเอื้อ-อำนวย)

 ๔.นางสุนาถ บัวทวน ผู้อำนวยการกองคลัง (คุณอำนวย-กิจ)

 ๕.นางสาวอุ่นเรือน มงคลชัย ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (คุณอำนวย-กิจ)

 ๖.นางสาวบุญ ชฎาศิลป์ เลขานุการคณะทันตแพทยศาสตร์ (คุณอำนวย-กิจ)

 ๗.นางเพ็ญเพียง ภาคอุทัย สำนักงาน ม.ในกำกับ (คุณกิจ)

 ๘.นางสาวพิชชา ถนอมเสียง ศูนย์บริการวิชาการ(คุณกิจ และ ผู้ประสานงาน)

 ๙.JJ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะ คณะทันตแพทยศาสตร์ ส่งเมล์ให้คุณพิชชา ในเบื้องต้นก่อนนะคะ

เขียนเมื่อ 

  เรียนท่านเลขาใบบุญ คนขยัน ตั้งมั่น ร่วมพัฒนา

รับทราบครับ

 เขียนเมื่อ 
 • คนสุดท้ายนี้เป็นอะไรครับคุณหมอ(คุณ...  )
เขียนเมื่อ 
 • มาร่วมแจมย้อนหลัง
 • beeman ก็ไปร่วมงานครั้งนี้ด้วยครับ
 • คงไปร่วมทีมกับ มข.บ้างถ้ามีโอกาส
 • คนที่ ๙ จำไม่ได้ว่าใครครับ
 • คนที่ ๘ ผมจะจำว่า Pizza ครับ ได้ช่วยเหลือตอน beeman ไปอยู่ขอนแก่น
 • คนที่ ๖ นี่ ขยันมาก เข้ามาเยี่ยม beeman ในบล็อกอยู่เรื่อยๆ
 • คนที่ ๒ นี่ท่านขยันทำงานมาก
 • คนที่ ๑ นี่ ผมตามหาบันทึกของท่าน ตั้งแต่เปลี่ยนเป็น Version 2 นี่ ไม่ค่อยมีบันทึก และเป็นที่มาของเรื่อง beeman Code ครับ
 • สรุปว่า ทีมงานมข.นี่ มีมุข สนุกทุกท่านครับ
 • ทำงานแล้วอย่าเครียดมากนะครับ...