วิสาหกิจชุมชน อ.ปะทิว

วิสาหกิจชุมชนอ.ปะทิวปัจจุบันมี 15 กลุ่ม ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านเกษกร มีทั้งการแปรรูปอาหารทะเล การแปรรูปพืชผลทางการเกษตร เช่น การแปรรูปทุเรียน สิ่งที่น่าสนใจคือปะทิวมีการประดิษฐ์ดอกไม้จากรังไหม ชึ่งอำเภออื่นในจังหวัดชุมพรไม่มี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิสาหกิจชุมชน อ.ปะทิวความเห็น (0)