การเรียนรู้จากการฟัง คุณวิฑูรย์


การเรียนรู้จากการฟัง คุณวิฑูรย์

ท่านเป็นบุคคลที่ธรรมดา แต่ท่านไม่ธรรมดาเพราะท่านได้ทำประโยชน์ให้คนไทยและประเทศไทยไม่น้อย ทั้งที่รู้ว่าเสี่ยงมากในการเข้าไปท้วงติง ทวงคืนสิทธิอันชอบธรรมของชุมชน เพราะสิ่งที่ท่านทำมีผลกระทบกับผลประโยชน์ของหลายๆคน

ท่านได้เล่าเรื่องและให้ความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ และการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม ระบบนิเวศน์ และสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น นอกจากนั้นท่านยังได้เล่าประวัติความเป็นมาของพืชเศรษฐกิจหลายอย่าง เช่น ยางพารา กาแฟ  เครื่องเทศ  ความเป็นมาของการปฏิวัตเขียว ซึ่งเกิดจากประเทศมหาอำนาจทั้งหลายที่มีการล่าอาณานิคม จนลืมนึกถึงเพื่อนร่วมโลกด้วยกัน  ทำให้ส่งผลกระทบมาจนถึงทุกวันนี้ รวมทั้งการเกษตรด้วย เช่นมีการเคลื่อนย้ายพันธุกรรมพืช การเก็บเชื้อพันธุกรรมของพืช ตลอดจนการสร้างพันธุ์ใหม่ และการจดสิทธิบัตร  ในเรื่องของการสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมในความคิดของข้าพเจ้าคิดว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสีย  จึงอยากจะให้คิดถึงประโยชน์ของส่วนรวม อย่าเห็นแก่ตัวพิจารณาผลกระทบ ข้อดีข้อเสีย ต่อส่วนรวม สังคม ประเทศชาติ ยกตัวอย่างที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือ เรื่องข้าวลูกผสม เพราะคนไทยทุกคนกินข้าวเป็นอาหารหลัก ค่าใช้จ่ายในการปลูกของชาวนาจะเพิ่มขึ้นมากถ้าต้องซื้อพันธุ์ข้าว  หากหลีกเลี่ยงในการใช้ไม่ได้เพราะเราต้องผลิตเพื่อการค้า เราควรแบ่งเขตหรือพื้นที่ในการปลูกเป็นเขตปลูกข้าวพื้นเมือง และ ข้าวลูกผสม อย่างชัดเจน และห่างกันเพื่อไม่ให้เกสรปนเปื้อนได้   นักวิจัยข้าวและนักปรับปรุงพันธุ์ข้าวต้องช่วยกันทำงานอย่างจริงจัง เพื่อประโยชน์ของเกษตรกร คิดระบบจัดการเพิ่มผลผลิตข้าวพื้นเมืองให้ได้มากกว่าเดิม คัดเลือกให้มีความต้านทานโรค  หรือถ้าลูกผสมดีควรต้องผลิตพันธุ์เองโดยคงความเป็นเอกลักษณ์ไว้ เช่น ความหอม ความนุ่ม รัฐบาลต้องผลักดันกฎหมายสภาเกษตรกร ผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน การปรับปรุงกฎหมายด้านสหกรณ์ และกฎหมายเกี่ยวกับการเงินนำไปสู่การจัดตั้งธนาคารเกษตรกรหรือธนาคารเพื่อเกษตรกรและชุมชน และพัฒนาระบบสวัสดิการเกษตรกร รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายให้เกษตรกรเข้าถึงทรัพยากรที่ดินและน้ำ ให้เกษตรกรมีที่ดินทำกิน มีน้ำใช้ทำการเกษตรและเข้าถึงทรัพยากรในป่าชุมชน เพียงเท่านี้เกษตรกรและภาคเกษตรก็จะอยู่ได้ มีความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิต มีความสามารถในการจัดการหนี้สินเพื่อการผลิต และมีความสามารถในการจัดสวัสดิการเกษตรกร และอยู่รอดเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้เอง

ในส่วนของพันธุ์พืชและสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ในท้องถิ่น วิธีการ เทคโนโลยีต่างๆ ที่เรามีหรือคิดค้นขึ้นมาเราควรจดลิขสิทธิ์ไว้ด้วยเพื่อป้องกันการละเมิด เราควรคิดแบบเกษตรยั่งยืนคือยอมรับการเปลี่ยนแปลง นำเทคโนโลยีใหม่ที่ดี มีประโยชน์มาใช้เพื่อให้ประหยัดเวลา แรงงาน ผลออกมาสามารถพิสูจน์ได้อย่างมีเหตุผล โดยให้สอดคล้องกับทรัพยากร ท้องถิ่น ไม่เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยอนุรักษ์ไว้ให้เราและลูกหลานต่อๆไป ทุกอย่างมีทั้งข้อดีและข้อเสียขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ หรือปรับใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ เราควรศึกษาก่อนที่จะนำไปใช้จะได้ไม่เสียเวลาและโอกาส

หมายเลขบันทึก: 376444เขียนเมื่อ 18 กรกฎาคม 2010 12:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 4 มิถุนายน 2012 12:51 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี