รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.1


ตัวชี้วัดที่ 4.1

ตัวชี้วัดที่ 4.1 มีระบบและกลไกในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 มีระบบและกลไกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ชนิดของตัวชี้วัด:

เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ

  1. มีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได้ และมีแผนงานรองรับ
  2. มีการกำหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงาน และมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
  3. มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจด้านอื่น ๆ
  4. มีการส่งเสริมการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การจัดทำฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม การสร้างบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียงและต่อเนื่อง
  5. มีการกำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยผู้เชี่ยวชาญ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
  6. มีการเผยแพร่และบริการด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรือเวทีแสดงผลงาน จัดทำวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับต่าง ๆ มีความร่วมมือในการให้การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับต่าง ๆ

เกณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1 

คะแนน 2 

คะแนน 3 

ระดับ 1-3                   ระดับ 4-5                 ระดับ 6                     

 

 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

ผู้กำกับดูแลดัชนี: 

 

เบอร์โทรภายใน:   E-mail :   
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล:                                                   เบอร์โทรภายใน :                E-mail :                                   

 

ผลการดำเนินงาน 

 

 

ระดับที่

 ผลการดำเนินงาน

หลักฐาน
 1


 

 

 2   

 

 
 3

 

 

 4

                                                                                   

                                                                   

 

คะแนนการประเมินปีที่แล้ว คะแนนการประเมินครั้งนี้ คะแนนการประเมินปีต่อไป
3 3 3

การบรรลุเป้าหมาย  (1 = บรรลุ , 0 = ไม่บรรลุ)    
การมีพัฒนาการ     (1 = มี , 0 = ไม่มี)

การบรรลุเป้าหมาย :

                                                                                                                                   
พัฒนาการ     
หมายเลขบันทึก: 375597เขียนเมื่อ 16 กรกฎาคม 2010 09:38 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 15:17 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี