รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6.28


ตัวชี้วัดที่ 6.28

ตัวชี้วัดที่ 6.28 จำนวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยในการบริหารงาน

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ

  1. มีการดำเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และสถาบันอย่างต่อเนื่อง
  2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน
  3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนภายในเวลาที่กำหนด
  4. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
  5. มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับหน่วยงานและสถาบันอื่น ๆ

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 

คะแนน 2 

คะแนน 3 

1-5 ฐานข้อมูล   6-10ฐานข้อมูล

มากกว่า11ฐานข้อมูล 

การประเมินตนเอง (SAR)

ผู้กำกับดูแลดัชนี:                              เบอร์โทรภายใน:   E-mail :   
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล:   เบอร์โทรภายใน :             E-mail :  

                                       

 

 

ผลการดำเนินงาน

 

หลักฐาน

ขออภัยอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

                          
     
                                                                  
                                                                                      

ผลการดำเนินงาน 

          ในปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน  มหาวิทยาลัยทักษิณมีผลงานผ่านระดับ 5 ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ

ระดับที่

 ผลการดำเนินงาน

หลักฐาน
 1

ขออภัยกำลังอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

 

 

 

 
 2  


 3   

 

 4  

 

 5  


 

   


 

                                                                                                            

                                      
คะแนนการประเมินปีที่แล้ว คะแนนการประเมินครั้งนี้ คะแนนการประเมินปีต่อไป
3 3 3

การบรรลุเป้าหมาย  (1 = บรรลุ , 0 = ไม่บรรลุ)    
การมีพัฒนาการ     (1 = มี , 0 = ไม่มี)

การบรรลุเป้าหมาย :

                                    (หลักฐานค่าเป้าหมายตามแผน)  
พัฒนาการ    (หลักฐานผลประเมินรอบปีการศึกษา 50 ทดลอง นำร่อง) 

 

  

 

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป

 


ผลการประเมินตรวจสอบ
(กรุณาบันทึกในความคิดเห็นโดย copy ข้อความข้างใต้ไปวาง)
     

คะแนนการประเมินปีที่แล้ว คะแนนการประเมินครั้งนี้ คะแนนการประเมินปีต่อไป
3  3

การบรรลุเป้าหมาย / พัฒนาการ

 - การบรรลุเป้าหมาย :

         

(1 = บรรลุ , 0 = ไม่บรรลุ) 
 - พัฒนาการ :   (1 = มี , 0 = ไม่มี) 

 

  

 

 

หมายเลขบันทึก: 375321เขียนเมื่อ 15 กรกฎาคม 2010 13:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 15:16 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี