รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6.27


ตัวชี้วัดที่ 6.27

ตัวชี้วัดที่ 6.27 ระดับความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ

  1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลด้านบริการและกิจกรรมขององค์กร เช่น มีระบบ  Internet, Intranet มีการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-mail,e-leaning,e-library ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
  2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานภายในองค์กร เช่น นำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริหารงานบุคคลระบบจองใช้ยานพาหนะ,ระบบใบลา ระบบจองห้องเรียน
  3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อทำการตลาด การผลิต หรือการให้บริการ / การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดต้นทุนการผลิตหรือการให้บริการ
  4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารในระด้บองค์กร เช่น ระบบ EIS
  5. มีการจัดทำรายงานการประเมินผลความเสี่ยงของระบบสารสนเทศการใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผล

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 

คะแนน 2 

คะแนน 3 

   คะแนน 4               คะแนน 5        
ระดับ 1            ระดับ 2 ระด้บ 3            ระดับ 4 ระดับ 5

การประเมินตนเอง (SAR)

ผู้กำกับดูแลดัชนี:    เบอร์โทรภายใน:   E-mail :                                        
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล:                                    เบอร์โทรภายใน :                E-mail :  

 

 

ผลการดำเนินงาน 

         

ระดับที่

 ผลการดำเนินงาน

หลักฐาน
 1 กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล  
 2   


     
 3  

 

 4  

 

 5      
 6    
 7  

 

     

 

                                                                                                                                                     
 
คะแนนการประเมินปีที่แล้ว คะแนนการประเมินครั้งนี้ คะแนนการประเมินปีต่อไป
3 3 3

การบรรลุเป้าหมาย  (1 = บรรลุ , 0 = ไม่บรรลุ)    
การมีพัฒนาการ     (1 = มี , 0 = ไม่มี)

การบรรลุเป้าหมาย :

                                                                      (หลักฐานค่าเป้าหมายตามแผน)  
พัฒนาการ    (หลักฐานผลประเมินรอบปีการศึกษา 50) 

 

 

 

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป

  1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของคณะฯให้สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น

ผลการประเมินตรวจสอบ
(กรุณาบันทึกในความคิดเห็นโดย copy ข้อความข้างใต้ไปวาง)
     

คะแนนการประเมินปีที่แล้ว คะแนนการประเมินครั้งนี้ คะแนนการประเมินปีต่อไป
3  3

การบรรลุเป้าหมาย / พัฒนาการ

 - การบรรลุเป้าหมาย :

         

(1 = บรรลุ , 0 = ไม่บรรลุ) 
 - พัฒนาการ :   (1 = มี , 0 = ไม่มี) 

 

หมายเลขบันทึก: 375314เขียนเมื่อ 15 กรกฎาคม 2010 13:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 15:16 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี