เทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไรพร้อมยกตัวอย่าง

เทคโนโลยีสารสนเทศว่า หมายถึง "กระบวนการต่าง ๆ และระบบงานที่ช่วยให้ได้สารสนเทศที่ต้องการเช่น1) เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งส่วนมากแล้วจะหมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์โทรคมนาคมต่าง ๆ รวมทั้งซอฟแวร์ทั้งแบบสำเร็จรูป และแบบพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในงานเฉพาะด้าน ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จัดเป็นเครื่องมือสมัยใหม่และใช้เทคโนโลยีระดับสูง (High Technology)

2) กระบวนการในการนำเอาเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้งาน เพื่อรวบรวมจัดเก็บ ประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ เป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป พิจารณาจากคำจำกัดความดังกล่าวข้างต้น เมื่อมองสภาพวิวัฒนาการของเทคโนโลยีในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม มีบทบาทเป็นอย่างมากสำหรับโลกแห่งข้อมูลสารสนเทศในปัจจุบัน

อ้างอิง http://www.nrru.ac.th/preelearning/rungrot/page13004.asp

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภสร สุกใส

คำสำคัญ (Tags)#เทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไรพร้อมยกตัวอย่าง

หมายเลขบันทึก: 37392, เขียน: 06 Jul 2006 @ 13:24 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 14:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ด.ญ.ณัฐกมล เหล่ากรุงเก่า
IP: xxx.52.21.99
เขียนเมื่อ 

หนูอยากรู้ว่า....สารสนเทศคืออะไรพร้อมยกตัวอย่างและที่มาของสิ่งนั้นค่ะ